Soluk Durmasi ve İlk Yardim

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Soluk Durması Nedir

Soluk Durması ve İlk Yardım

Normal zamanlarda havadan alınan oksijenin, soluk yollarının tıkanması sonu­cu alınmaması hali solunum mekanizmasının çalışmaması soluk durması olarak ta­nımlanır. İlk yardımcı tarafından yaptırılan solunuma da sun’i solunum denir. Solu­num durması ile asfeksi (boğulma) meydana gelir. Şuur birkaç dakika içerisinde kay­bolur. Solunum durmasından itibaren 7-10 dakika içinde de kalp durması gerçekleşir. Solunum durmasıyla önce beyin hücreleri yıkılmaya başlar. Çünkü sinir hücreleri ok­sijensizliğe dayanamazlar. İlk yardımda, etkili ve zamanında suni solunumla hayat kurtulur. Hastanın solunumu durup durmadığını anlamak için bir ayna veya metal ağ­zına yaklaştırılır. Buğulanma varsa solunum vardır veya yanak hastanın ağzına yak­laştırılır ve soluk alıp vermesi anlaşılır. Solunum durmuşsa hasta hemen sert bir ze­mine sırt üstü yatırılır. Boyun elle geriye doğru itilir. Hastanın kravat, gömlek yakası gibi sıkı bölümler açılır, kemer gevşetilir. Ağız içi işaret parmağı ile kontrol edilir. So­lunum yolu girişinde yabancı cisim, toz, toprak, kusmuk, takma diş vs. varsa çıkarılır ve temizlenir. Suni solunum için hazır duruma getirilir. Hastanın genel durumu ince­lendikten sonra etkili pratik suni sonulunum yöntemi tercih edilir.

Suni Solunum Çeşitleri

Ağızdan Ağıza Suni Solunum

Pratikte en çok uygulama özelliğine sahip sun’i solunum yöntemidir. Ancak tekniğe uygun olarak ve sistemli bir şekilde tam olarak uygulanması gerekir. Sun’i solunuma hazır duruma getirilmiş hastanın (sert zeminde sırt üstü yatırılmış, ağız temizlenmiş durumda) ilk yardımcı hastanın baş ve omuz tarafına geçer, bir elini hastanın boynuna yerleştirir, diğer elinin ayasını da hastanın alnına koyar, başı geriye ve boynu yukarı doğru kaldırarak soluk yolunun açılmasını sağlar. Alındaki elini çevi­rerek baş ve işaret parmakları ile burun deliklerini sıkarak kapatır. Derin bir nefes al­dıktan sonra, hava sızmayacak şekilde hasta ile ağız ağıza gelerek havayı üfler, geri çekilerek göğsün inmesini gözler. Bu işlemi normal solunum sayısı kadar yani dakika­da 12-15 defa tekrarlanır. Solunuma 2-3 saat devam edilir

Holger -Nielsen Metodu

Hastanın başı ayaklarından biraz aşağı bir düzeyde kalacak biçimde yüz üstü yatırılır, ellerini birbiri üzerine koyarak dirsekleri yana açılır, hastanın başı yana dön­dürülür, yanağı ellerinin üzerine yerleştirilir. İlk yardımcı hastanın baş tarafında bir ya da iki dizini yere koyarak yerleşir, ellerini hastanın kürek kemiklerinin alt ucundan aşağıda parmakları açık ve baş parmakları birbirine dokunur durumda yerleştirilir. Kol­larını tam gergin bir duruma getirip, aşağı doğru vücudun üst bölümü ile baskı yapa­rak öne eğilir. Böylece hastanın göğüs kafesine (thorax) yüklenerek daraltıp akciğerlerdeki hava boşaltılır, hiçbir silkme ve basınç yapmadan gövdesini yavaşça geri çeker ve ellerini kaydırarak hastanın dirseklerini kavrar. Dirsekler yukarı ve ileri doğru zor­lanmadan çekildikten sonra bu dönem biter. Dirsekler yavaşça yere konur ve ciğerle­rindeki havayı boşaltma anındaki uygulamayı yenileyerek suni solunum yapmayı sür­dürür. Bu işlem peş peşe ve uyumlu bir biçimde dakikada 12-15 defa tekrarlanır. Ço­cuklarda basınç azaltılır sadece parmaklara sırta basılması yeterlidir

Silvester Metodu

Hasta yüzü koyun yatamayacak şekilde herhangi bir travma geçirenlerde uy­gulanır. İlk yardımcı hastanın başucuna diz çöker, hasta sırt üstü sert bir zemine ya­tırılır, hastanın omuzu kaldırılarak bir yastıkla desteklenir, hastanın başı arkaya doğru gerdirilir. Dilin geriyi doğru kayarak soluk yolunu tıkamaması için öne çekilir, baş ya­na çevrilir, hastanın iki kolu göğüs üzerinde birleştirilir, dirseklerinden tutularak kollar başın üzerine kaldırılır. Böylece göğüse hava dolması sağlanır dirsekler tekrar aşağıya indirilip, kollar göğüs üzerine birleştirilerek tekrar baskı uygulanır. Bu işlem dakikada 12 kez tekrarlayarak yapılır. Her iki hareket 5 saniyede tamamlanır. Solunum başlayıncaya kadar devam edilir

Şafer (Schafer) Metodu

Hasta yüzü koyun yatırılır. Hastanın elleri alnına destek olacak duruma getiri­lir. Baş yana çevrilerek ağız ve burunun açık kalması sağlanır. Hastanın kalçasının alt yanına diz çökerek topukları üzerine oturtulur. Eller hastanın beli üzerine parmaklar dışa dönük konduktan sonra, kalça kemiğinin ön kısmından tutulur. İlk yardımcı dir­seklerini düz vaziyete getirir, eller üzerinde yavaş yavaş kalkarak basınç kuvveti, hastanın belinde toplanır. Bele yapılan basınç ile iç organların diaframa baskı yaparak akciğeri sıkıştırması sağlanır. Böylece soluk verme yaptırılır. Yapılan basınç yaklaşık 25kg kadar olmalıdır. İlk yardımcı yavaşça dizler ve topuklar üzerine oturur. Belden basıncın kalkmasıyla soluk alma yaptırılmış olur. Sistemli olarak bu işlem dakikada 12 adet yaptırılmalıdır

Soluk Durmasi ve İlk Yardim adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.