Sismanlik Cesitleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Şişmanlığın Tipleri

Şişmanlık ortaya çıktığı yaşa göre: 1) Çocukluk yaşlarında başlayan ve yağ hücrelerinin sayıca çok olması ile karakterize “Hiperplazik tip” şişmanlık, 2) Erişkin yaşlarda başlayan yağ hücrelerinin sayıca çoğalmayıp yalnızca irermeleri (hipertrofisi) ile karakterize olan “Hipertrofik tip” şişmanlık olarak tiplendirilmiştir.

Bazı araştırıcılar, çocukluk yaşlarında gereğinden fazla kalori alma­nın yağ hücrelerinin çoğalmasına neden olarak Hiperpazik veya Hiperplastik şişmanlığa neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu tip şiş­manlığın tedaviye dirençli olduğu, hatta imkansız olduğu iddia edilmistir. Fakat yağ hücrelerinin sayısında büyük yanılmaların olabilece­ğinin anlaşılması ve çocukken şişmanlayanların sonradan çoğu kez za­yıflamaları bu iddiaları zayıflatmıştır.

Erişkin yaşta ortaya çıkan şişmanlıkta yağ hücreleri sayıca artma­mış fakat büyümüş ve irileşmişlerdir.Bu tip şişmanların daha riskli ol­malarına rağmen kilo vermelerinin daha kolay olduğu söyleniyor. Ama bugün her iki tip şişmanlığın da riskli olduğu ve her iki tipin ki­lo vermesinin mümkün olduğu bilinmektedir. Hangi tip olursa olsun şişmanlık hoş karşılanmamaktadır.

Şişmanlık ayrıca vücutta yağ birikiminin lokalizasyonuna göre de tiplendirilmiştir. Birinci tipte yağ karında ve göğüste birikmiştir. Erkek tipi (Android tip) şişmanlık adını alır.Bel / kalça oranı erkekte 0,9’un, kadında 0,8’in üzerindedir. İkinci tipte yağ kalça ve uylukta toplanmıştır. Bu tip “gynoid tip” şişmanlıktır. Obezite Forum.

Android tip şişmanlıkta hipertansiyon, diabetes mellitus, hiper-trigliseridemi, arteriosklerotik koroner arter hastalığı ve felç, gynoid tip şişmanlığa oranla sık olarak rastlanmaktadır.

Şişmanlıkta Endokrin ve Metabolik Değişiklikler:

Şişmanlarda metabolizmanın düşük olduğuna dair bir kanıt yoktur.

Şişmanların eritrosit sodyum pompası aktivitesinin %20 kadar da­ha düşük olduğu, daha az ısı ürettiği ileri sürülmüştür. Sodyum pom­pa aktivitesinin düşüklüğü, hücre içi sodyum pompası az ısı üretiyor­sa, hipotalamik merkezler, soğuk ortamın iştah açıcı etkisine maruz kalmış gibi olabilir. Bu durum, fazla yemek yemeğe neden olabilir. Bazı kimselerin kolay kilo alma eğilimi ve şişmanlıkta hipertansiyo­nun sık olarak gelişmesi bu husustaki açıklamaya katkıda bulunabilir.

Şişmanlıkta serbest yağ asitleri artmıştır. Şişmanların yakıt olarak glukozu kolay kullanamaması sonucu yağ yakıtına kayma olarak de­ğerlendirilebilirse de, doğrudan yağ kitlesinin artışına da bağlı ola­bilir.

Şişmanlarda trigliseridler hafifçe yüksektir. Bu yükseklik karbon­hidrat toleransı azalmış şişmanlarda daha belirgindir. Kolesterol düze­yi çoğu kez normaldir. Yüksek dansiteli lipoproteinler ve HDL koles­terol azalmıştır. Yüksek dansiteli lipoproteinlerin kolesterol temizle­yici ve aterosklerozdan koruyucu etkisi daha iyi bilindiğinden, bu dü­şüklük şişmanlarda ateroskleroza yatkınlığı açıklar.

Şişmanlarda diabet 4 kez daha sıktır. Periferik glukoz kullanımı zorlaşmıştır. Bazal ve postglukoz plazma insülin düzeyleri şişman ol­mayanlara göre yüksektir.Ekzojen insüline karşı da direnç vardır. Kilo vermekle, bu periferik direnç azalır. Periferik insülin duyarlılığı artar, insülin düzeyleri normale döner. Glukoz toleransı bozulmuş ise nor­male döner. Yağ ve kas dokusundaki insülin reseptörleri artar.

Şişmanlarda yağ dokusunda androjenlerin östrojenlere dönüşümü artar, östrojen düzeyi artar ve erkekte östrojen/testesteron oranı ar­tar. Bu da arteriyoskleroz riskini artırabilir. Ancak kadınlar için yağ do­kusunun yaran olabilir. Hemen hiç derialtı yağ dokusu olmayan bale­rin, atlet gibi kadınlarda sürrenal androjenlerinin östrojene çevrilmemesi sonucu adet bozuklukları ve infertilite gözlenebilir. Şişman er­keklerde prolaktin düzeyinin normalden yüksek olabildiği, bunun cinsel gücü azaltabileceği gibi, bu fazlalığın östrojen fazlalığına bağlı olduğu da bildirilmiştir. Obezite Risk.

Sismanlik Cesitleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.