SBM Gelişimi Arttırmayı hedefliyor.

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

SBM Ağustos 2008’de kurularak faaliyetlerine başladı. SBM’nin kuruluşundan sonra yeni alt birimler olan SAGMER, HAYMER ve HATMER’in kuruluş süreçleri hızlandırıldı ve TRAMER ile ilgili geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi. TRAMER web sitesini günde 65 bin kişi ziyaret ediyor. Sistemde 6,4 milyon kasko hasar kaydı, 20 milyon kasko ve 82,3 milyon trafik kaydı var. TRAMER projesi ile 2004’ün son altı ayında 700.000 kayıt dışı poliçe kayıt altına alındı. Diğer alt birimlerde gerçekleştirilecek uygulamalar ile sigortalılık oranlarının artırılması ve kayıt dışı işlemlerin azalması hedefleniyor. SBM ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında veri paylaşımı (POLNET Projesi), Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortalarının online hale getirilmesi, Ağır Hasarlı Araçlar Bilgi Sistemi (AHBİS) kurulması projeleri tamamlandı. Bu projelerden sektör yararlanmaya başladı. SBM’nin kuruluşundan itibaren alt birimlerde gerçekleştirilen faaliyetler kısaca şöyle: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası gerçek zamanlı (Online-Real Time) poliçe uygulamasına geçildi.1 Mart 2009’da hayata geçirilen “Online – Real Time Poliçe Üretimi” projesi ile daha önce uygulanan süreç ortadan kaldırılarak poliçe tanziminde ortaya çıkan hataların üretim aşamasında önüne geçilmesi sağlandı. Yeni proje hem sigorta şirketleri hem de sigortalılar açısından, poliçe üretim sürecinin daha kaliteli ve düşük maliyetli hale getirilmesine büyük katkı sağlıyor.KTT (Kaza Tespit Tutanağı) Hasar suiistimalleri şüpheli hasar çalışması.TRAMER’deki verilere dayanılarak hazırlanan sahte hasara konu olabilecek poliçe bilgileri incelenmek ve değerlendirilmek üzere TSRŞB aracılığı ile sigorta şirketlerine iletildi. Mevcut çalışmada aynı hasar için hem kasko hem de trafik hasarı başvurusunda bulunan, kusurlu olarak başkasının araçlarına ciddi ölçüde zarar verip kendi kasko poliçelerinden hasar talebinde bulunmayan, ağır hasar kaydı görüp değişik şirketlerden yürürlükte kasko poliçeleri olan sigortalı kayıtları incelenebilecek gruplar olarak saptandı.Sigorta Bilgi Merkezi’nin tasarladığı SMS Projesi hayata geçirildi.TRAMER veri tabanında yer alan poliçe, hasar ve KTT bilgilerinin, SMS ile yapılabilecek sorgulama ile daha geniş bir hedef kitleye daha kolay ve hızlı bir şekilde sunulmasının amaçlandığı “SMS sorgu projesi” tamamlanarak hizmete sunuldu. Turkcell ile hayata geçirilen SMS projesi için ilerleyen dönemde diğer GSM operatörlerden de sorgulama yapılabilecek. 5664’e gönderilen bir mesaj ile aracın hasar geçmişi, mağdur bilgileri, trafik poliçesinin olup olmadığı ve eğer bir kazaya karıştıysa kaza tespit tutanaklarının durumu ve kusur oranları sorgulanabiliyor. Hak sahipleri tarafından tayin edilmesi halinde sigorta eksperlerinin maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı giriş ekranı uygulamasına geçildi.07 Mayıs 2009 tarihli ve 2009/6 sayılı genelge kapsamında, hak sahipleri 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, kara araçları branşında faaliyet gösteren sigorta eksperlerine, 2007/27 sayılı genelge hükümlerine uygun olarak doldurdukları maddi hasarlı trafik kazası tutanağı ve varsa kaza fotoğrafları ile doğrudan başvurabiliyorlar. Bu kapsamda başvurulan eksperin doğrudan yürürlükte olan Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması ile TRAMER sistemine giriş yapabilmesi için gerekli düzenlemeler SBM tarafından tamamlanarak 1 Temmuz 2009 tarihinde uygulamaya geçildi. Serbest tarife projesi uygulamasına geçildi.Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin “sigorta primlerinin tespiti esasları” maddesi uyarınca trafik sigortası primleri, tarife esaslarındaki primlere en fazla yüzde 10 indirim, yüzde 20 artırım uygulamak kaydıyla sigorta şirketlerince serbestçe tespit edilebiliyor. 1 Temmuz 2008 itibariyle sigorta şirketlerinin tarifelerini serbest olarak belirleyip TRAMER’e transfer edilmesi ve bu primlerin kullanılabilmesini sağlayan programlarda gerekli değişiklikler yapılarak uygulamaya geçildi.Yabancıların Kimlik Bilgilerinin KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden sorgulanabilmesi sağlandı.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Kimlik Paylaşım Sistemi’nin (KPS) yeni sorgulamalarından olan Yabancı Kimlik Bilgileri Sorgulaması’nın TRAMER üzerinden alınabilmesi sağlandı.Bu hizmet sayesinde MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi)’de kayıtlı bulunan yabancı uyruklu vatandaşların; trafik, zkytms (zorunlu karayolları taşımacılık mali sorumluluk) ve kasko sigortalarına ait poliçe ve hasar kayıtları da takip edilmeye başlandı.Kaza tespit tutanağı uygulamasının bilinirliğini arttırmak amacı ile animasyonlu film, e-Eğitim ve Senaryo e-Eğitimi hazırlanarak tüm ulusal ve yerel TV ve Radyo kanallarına gönderildi.Kaza tespit tutanağı uygulamasına, Yeşil Kart Sigortası Poliçesi de dahil edildi.Hazine Müsteşarlığı’nın genelgesi ile 1 Ağustos 2008 tarihi itibariyle yeşil kart sigortası poliçesine sahip araçların müdahil olduğu maddi hasarlı kazalarda da Kaza Tespit Tutanağı’nın tutulması zorunluluğu sebebiyle mevcut uygulama revize edildi. Çalışmalar tamamlanarak 14 Ağustos 2008 tarihinden itibaren sigorta şirketleri ile birlikte Motorlu Taşıt Bürosu da uygulamayı kullanmaya başladı. SAGMER web sitesi 20 Temmuz 2009 tarihinde hayata geçirildi. Okuyucular, sağlık ve seyahat sigortası ile ilgili haber, mevzuat, yönetmelik gibi ihtiyaç duydukları bilgilere www.sagmer.org.tr web sitesini ziyaret ederek ulaşabiliyorlar.HAYMER • Hayat tarifeleri giriş uygulamaları tamamlanmış ve üye şirketlerin tarifelerinin veri tabanı oluşturularak elektronik ortamda Hazine Müsteşarlığı’nın onayına sunuluyor. Bu kapsamda Hazine tarife kabulü, reddi ya da düzeltme talepleri sistem üzerinden üye şirketler ile etkileşimli olarak yürütülüyor.• Hayat Tarifesi Web Uygulaması devam ediyor.• Web sitesi çalışmaları içerik ve tasarım olarak geliştirilmeye devam ediyor.HATMER • Hasar ekspertiz raporlarının Sigorta Bilgi Merkezi (SBM)/Hasar Takip Merkezi (HATMER) bünyesinde ortak bir hasar veri tabanında oluşturulması projesine yönelik çalışmalar devam ediyor. SBM’NİN PROJELERİ SBM’nin önümüzdeki dönem hedefleri arasında birçok yeni proje yer aldığını söyleyen Mehmet Üst, bu hedefleri şöyle sıraladı:• SBM ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında veri paylaşımı (POLNET Projesi).Emniyet Genel Müdürlüğü ile 2006 yılından bugüne kadar sonuçlanamayan proje nihayet sonuçlanarak protokol imzalandı. Proje kapsamında POLNET ve TRAMER bağlantısı sayesinde Emniyet’teki araç tescil verilerine online ulaşılabilecek ve bundan sonra tüm poliçeler tescil kayıtları ile birebir eşleşerek düzenlenebilecek. Bu konuda gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanarak test çalışmalarına geçildi. İlgili protokol ile yeni çıkan Hurda Araç Kanunu çerçevesinde suiistimalleri önlemek amacıyla Gelirler Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği doğrultusunda SBM veri tabanından poliçe sorgulanmaya başlandı. • Sınır kapılarında online Yeşilkart Poliçe düzenlenmesi.Şirketlerin hatları kesildiği zamanlarda sınır kapılarında kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla TRAMER web sitesi üzerinden online Yeşilkart poliçesi kesilmesine yönelik çalışmalar son aşamaya gelmiş olup, kısa bir süre içerisinde devreye alınacaktır. • ZKYTMS ve ZKFKS sigortalarının online hale getirilmesi.Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası’nın (ZKYTMS) ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası (ZKFKS) poliçelerinin TRAMER’den online olarak düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı. • Sağlık Bakanlığı 112 ve hastane verilerinin sigorta şirketlerine transferi. Sağlık Bakanlığı’ndan sigorta şirketlerine posta yolu ile gönderilen “Hastane” ve “112 Acil Servis” dokümanlarının, sigorta şirketlerine daha erken bildirilmesi amacı ile SBM alt yapısı üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile “Digital Harita” çalışması.Sigorta Bilgi Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak bir anlaşma ile Kaza Tespit Tutanakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dijital haritaları ve kodlamaları ile entegre edilecek, bu şekilde maddi hasarlı trafik kazalarının hangi lokasyonlarda ağırlıklı olduğunun istatistiksel verileri tutulabilecek.• KTT Uygulaması ile Google MAP entegrasyonu.Yapılan bir çalışma ile KTT lerde kazaların olduğu yerlerin harita bilgilerini ve koordinatlarını da tutmak amacıyla Google Map ile bir entegrasyon gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde bu hizmet de kullanıma açılacak.• Sigorta Sahtekârlığı Bilgi Sistemi (SİSBİS).Sigorta sahtekârlığı şüphesi bulunan kişi ve kuruluşların teminat kapsamına alınmaması veya yüksek fiyatlamaya tabi tutulması amacıyla, SBM bünyesinde güncel veri tabanının oluşturulması çalışmaları devam ediyor.• “Fraud Bureau”Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesine yönelik örneği gelişmiş sigorta piyasalarında da görülen “Fraud Bureau” benzeri yapılanmaların ülkemizdeki örneğini teşkil edebilecek yapılanma projeleri sürdürülüyor. Oluşturulacak sigorta sahtekârlıkları bilgi paylaşım sisteminin (SİSBİS) sigorta şirketleri dışında bireylerin, özel şirketlerin ve kamu kuruluşlarının da sahte hasar bildirimlerinde bulunabilmesine imkân veren bir yapıda olması planlanıyor.• SAGMER Veri Transferi Projesi.Sağlık branşındaki poliçelerin bilgilerinin SAGMER veritabanına transfer edilmesi çalışmaları devam ediyor. Ocak 2010’da veri transferlerinin başlaması hedefleniyor. Veri Transferi projesinin düzenli biçimde hayata geçirilmesinin ardından “Şirketten Şirkete Geçiş” projesi başlatılacak. • SAGMER Morbidite Projesi.ODDTÜ, BONA Finans ve SAGMER işbirliği ile ulusal düzeyde kullanılabilirliği olan ve özellikle sigortacılık ve sosyal güvenlik sistemlerinin ihtiyacı olan Türkiye Morbidite tablolarının oluşturulması ve Nisan – Mayıs 2010 tarihlerinde, bir çalıştay ile sonuçların paylaşılması hedefleniyor. • HAYMER Veri Transferi Projesi.Hayat branşındaki poliçelerin bilgilerinin HAYMER veritabanına transfer edilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor, Ocak 2010 tarihinde veri transferlerinin başlaması hedefleniyor. • HAYMER Mortalite Projesi.Hayat Sigortası Bilgi Merkezi, BNB Danışmanlık, Marmara ve Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa Türkiye Mortalite tabloları çalışmalarına başlandı. Bu proje ile ulusal düzeyde kullanılabilirliği olan ve özellikle sigortacılık ve sosyal güvenlik sistemlerinin ihtiyacı olan mortalite tablolarının oluşturulması hedefleniyor. • HATMER Sigorta sistemindeki ağır hasarlı araçların (pert) takip edilebilmesi amacıyla bir bilgi paylaşım sistemi olan Ağır Hasarlı Araçlar Bilgi Sistemi (AHBİS) kuruldu. Bu sistemde üye şirketlerden sağlanan ağır hasara uğramış araçlara ait araç, hasar ve poliçe bilgileri web tabanlı sistem aracılığıyla üye şirketler arasında paylaşılabiliyor.HATMER bünyesinde kurulması planlanan Merkezi Ekspertiz Rapor Sistemi (MERSİ) ile oto branşında düzenlenecek hasar ekspertiz raporlarının web tabanlı merkezi bir yazılımla oluşturulup, sigorta şirketlerine ve SBM hasar veri tabanına standart bir arayüz ile gerçek zamanlı olarak iletilmesi planlanıyor. Projenin maliyet ve iş analizi çalışmaları son aşamasında.Sahte hasar şüphesi olan dosyaların ve kötü niyetli sigortalıların daha kolay saptanabilmesini sağlamak amacıyla mevcut oto dalı SBM hasar veri tabanı yapısı ve desenleri gözden geçirilerek önemli değişiklikler yapıldı. Değişik kriterlere göre sahte hasar şüphesi olan riskli hasar veri setlerinin otomatik ve periyodik oluşturulmasını sağlayan sistemler hayata geçirildi.

alıntıdır

SBM Gelişimi Arttırmayı hedefliyor. adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.