Sağlıklı Kalp İçin Balık Yağı Tüketin

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

?SVEÇ’in ba?kenti Stockholm’deki Avrupa Kardiyoloji Derne?i’nin kongresinde konu?an Prof. Dr. Martin Cowie, bal?k ya?? kapsüllerinin kalbe iyi geldi?ini ve çok say?da kalp hastas?n? iyile?tirebilece?ini öne sürdü. Yap?lan istatistiklere göre bal?k ya?? kapsülü kullanan kalp hastas? 500 bin ki?iden 10 bini ölümcül bir kriz ya?am?yor.

548507_detay

Prof. Cowie, bal?k ya?? kapsüllerinin ayr?ca düzenli kullan?ld??? takdirde, nefes darl??? ve haf?za problemlerine de faydas? oldu?unu aç?klad?. Geçmi?te yap?lan çal??malardan bal?k ya??, soya fasulyesi, kabak çekirde?i ve cevizde de bulunan Omega-3 ya? asidinin do?al bir damar koruyucu oldu?u ve kalp hastas? olanlar?n onda birini bu hastal?klardan korudu?u biliniyor.

Sağlıklı Kalp İçin Balık Yağı Tüketin adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.