Rudolf Virchow – Hucre Patolojisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hücre Patolojisi

Rudolf Virchow 1821 – 1902

1884’DE 23 yaşında olan Rudolf Virchow Charitc Prosektur’e Froirep’in asistanı olarak atandı. Ve iki yıl sonra da onun halefi oldu. 26 yaşında yasal ehliyetini de kazanarak onun yerine geçti. Aynı yıl (1847) Benno Reinharo ile beraber “Patolojik Anatomi ve Fizyoloji ve Tıp Klinikleri Arşivi”ni tesis ettiler ve Reinhard’ın ölümünden son­ra da tek başına bu işi idare elti (1852). Bilimsel plan ve çalışmaları ya­nında genç hekim politika alanında da aktif faaliyet gösteriyordu. De­mokratik faaliyetlerinden dolayı 1848’de mevkiinden azledildi. Fakat 1849’da tekrar Würzburg’a atandı. 1856 yılında tekrar Berlin’e döndü. Ve ölümüne kadar kalarak çalıştığı Patoloji Enstitüsü’ne atandı.

Virchow’un çalışmalarının büyüklüğünü birkaç satırla anlatmak çok güç bir iştir. O, hücre patolojisinin banisidir. Onun araştırmaları tıp ilmine yeni bir yön ve tamamiylc yeni bir görüş kazandırdı. Tıp ilmi­ne diğer katkıları arasında lösemi hastalığını keşfedip ilk defa tarif et­mesi, trombo-emboli ve flebit üzerindeki araştırmaları da vardır. Bun­dan başka Virchovv ilk Anthropologe’dur. Ve 1869 yılında Alman Antnoropologi Cemiyeti’ni kurmuştur. Schliemann’ın Troas antropologi hafriyatında da bulunmuştur. Hıfzıssıhha alanında da Virchow’un ge­niş faaliyeti ve yardımları olmuştur.

Virchow politikada da bütün hayalı boyunca aklif faaliyet göster­miştir. 1862’de Prusya Millet Meelisi’ne Milletvekili seçildi. Ve 1880-1893 yılları arasında da Reichtag’da üyelik yaptı. Fortschritl Partisi-‘nin kurucusu ve lideriydi. Ve böylece Reichtag’da Bismark’ın en kuv­vetli muhalifi idi. 80. doğum yünü kutlamasında o kadar kalabalık var­ili ki hiçbir dokotra bu derece ilgi gösterilmemiştir. Bunu takip eden yıl da bir Kollum femoris kırığı geçirdi ve 5 Eylül 1902’de öldü.

Rudolf Virchow – Hucre Patolojisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.