Romatoid Artrit Artroz Tedavisi Miyozit

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Romatizma, Romatizmal Hastalıklar

Eklem ve bağdokusunda görülen iltihaplı hastalıkların genel adı romatizmadır. Romatizma genellikle eklemleri, kasları ve sinir sistemini tutar. Romatizmal hastalıklar üç grupta top­lanabilir:
1. İltihabın neden olduğu romatizma: Etkeni streptokok­lardır ve başka bulaşıcı hastalık odaklarından kan dolaşımıyla yayılırlar.
2. Dejeneratif romatizma: Eklemleri tutan ve eklem bo­zukluklarına yol açan bir romatizma tipidir (artroz ya da osteoartirit).
3. Bağdoku ve sinirlerde oluşan romatizma: Kasları, bağ-dokuyu, iç salgı bezlerini, sinirleri tutar.

Akut Eklem Romatizması (Romatizmal Ateş)

5-15 yaşların­da birden ağır olarak başlar. Ateşli, ateşsiz, ağrılı, ağrısız dö­nemler halinde aylarca ya da yıllarca sürdükten sonra kendi­liğinden geçer. Akut romatizmanın yerelleşme noktaları arasında kalbin üç tabakası da yer aldığından, üzerinde önemle durulması gereken bir hastalıktır. Hastalık akut dönemlerin­de çoğunlukla eklemlerde görüldüğü halde, bir eklem hastalı­ğı değil, bağdokusu hastalığıdır. Hastalığın ortaya çıkışı tam olarak bilinmemekle birlikte, hemolitik streptokokların orga­nizmanın herhangi bir yerine, özellikle üst solunum yollarına ve dişlere yerleşmesiyle yakın ilişkisi vardır.

Belirtileri: Akut dönemlerde eklemlerdeki ağrılı şişme ve kızarmalar, ateş, bol terleme, halsizlik, kanda lökosit artışı ve kansızlık görülür. Ayrıca, sedimantasyonda hızlanma vardır.

Süreci: Etkilenen eklemler genellikle ayak ve el bilekleri, dizler ve dirseklerdir. Dirseklerle el bileklerinin derisi altında sert düğümler oluşur ve elle hissedilir. Nabız hızlanır ve taşikardi başlar. Hastalığın sinir sistemini etkilemesi halinde, has­ta sinirli, çabuk uyarılabilir durumdadır ve hareketleri olduk­ça kabadır. Özellikle yüz ve kollarda istemsiz hareketler beli­rir.

Tedavi: Krizlerin önlenmesi, ortadan kaldırılması ve he­molitik streptokok odakların ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Kesin yatak istirahati verilir. Streptokok iltihabı için anti­biyotik uygulanır. Hastaya hafif ve kolay sindirilir bir diyet düzenlenir. Eklem ağrılarına karşı ağrı kesici ilaçlar verilir. Hemolitik streptokok bulaşıcı olduğundan ev halkının da bo­ğaz kültürü yapılmalı ve pozitif sonuç alındığı takdirde tedavi edilmelidir.

Korunma: Akut romatizma ile A gurubu streptokok iltihap­ları arasındaki yakın ilişki bilindiğinden ilkönce streptokok il­tihapları önlenmelidir. Üst solunum yollarında ya da dişlerde, küçük de olsa, herhangi bir streptokok iltihabı varsa tedavi edilmelidir. Ondan sonra streptokok odakları öncelikle temiz­lenmelidir. Hemolitik streptokokların üremesini önlemek için de sürekli olarak antibiyotikli ilaçlar verilmelidir.

Romatoid Artrit Nedir

Romatoid artrit genellikle genç kadınlar­da başlayan bir hastalıksa da, her yaşta ve her iki cinste de görülür. Hastalık, zaman zaman belirtileri kaybolup tekrar ortaya çıkarak, yıllarca sürebilir. Eklem bozukluklarına, eklem hareketsizliklerine ve eklem sakatlıklarına neden olabilir.

Romatoid Artiritin Belirtileri: Ateş, kanda lökosit artışı, zayıflama, terleme, iştahsızlık, kansızlık ve sedimantasyonda artma görülür. Has­ta eklem derisinin altında sert düğümlerin varlığı hastalığın en belirgin özelliğidir.

Süreci: Romatoid artritin bazı tiplerinin başlangıcı çok sin­si seyreder. Bazılarının da başlangıcı şiddetli ve seyri hızlıdır. Eklemlerdeki değişiklik kronik sinovite, kıkırdak yıkımına, za­manla şekil bozukluklarına ve kemikleşerek hareketsizliklere yol açar.

Romatoid Artrit Tedavisi: Kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Akut dönemde dinlenme şarttır. Ağrılar için aspirin ve salisilatlı ilaçlar veri­lir. Fizyoterapi ve desteklerin yardımıyla eklemleri, hastanın rahat ettiği durumda uzaklaştırmalıdır. Hastalığın kronik bölümünde fizyoterapinin önemi büyüktür. Bu dönemde, hastanın mümkün olduğu kadar eklemlerini kullanması gereklidir.

Dejeneratif Romatizma (Artroz Nedir)

Eklemlerin kronik seyirli bir hastalığıdır; özellikle kırk yaşını aşkın erkeklerde ve menapozdan sonra, kadınlarda sık görülür. Hastalık, vücuttaki tüm eklemleri tutabilirse de daha çok diz, kalça, el parmaklarının dış yan eklemlerinde ve omurgada görülür.

Belirtileri: Terleme, eklemlerin derisinin altında sert dü­ğümler görülür. Çalışmayla artan ağrılar dinlenme sırasında azalır.

Süreci: Hastalık dejeneratif ve kronik özellikte olmakla bir­likte, zaman zaman aktif ve akut dönemler gösterir. Aktif dö­nemlerde eklem şiş ve ağrılıdır. Ateş, iştahsızlık, kansızlık ve sedimantasyon hızlanması yoktur. Eklemdeki şekil bozukluğu sürekli olarak artabilir ya da gerileyebilir. Parmakların uç ek­lemlerinde hastalık baş gösterebilir. Bu takdirde parmak uç­ları eklemlerinde kemik büyümeleri görülür. Eklemler şişebilir ve hareket sırasında gıcırtılı bir ses çıkardığı fark edilir.
Artroz Tedavisi: Tedavi genellikle nedene yöneliktir. Ağrı azaltılma­ya çalışılır. Dinlenmek, eklemlerdeki yükü kaldırmak önemli­dir. Bazı durumlarda ameliyat gerekebilir. Desteklerin kulla­nılması da yardımcı olabilir.

Kas romatizması (Miyozit Nedir)

Bağdokuda görülen iltihaplı hastalıkların genel adı romatizma olduğuna göre, kas romatiz­ması deyiminden kas iltihabı anlamı çıkar. Kas içinde kemik oluşumu nedeniyle kasların kasılma gücünün azalmasıyla ilgili olan kas romatizması, özellikle, tekrarlayan yaralanmalar so­nucu ya da kırık sonrası çevre dokulara kan sızması nedeniyle oluşabilir.
Belirtileri: Kaslarda hareket güçlüğü ve ağrı görülür.
Tedavi: Kasın kasılmasını engelleyen kemikleşmeler cer­rahi yolla temizlenir.

Sinir romatizması (Siyatik)

Üst bacağın arka kısmı, alt ba­cağın dış yanı ve ayağın hissini sağlayan siyatik sinirinin bo­yunca uzanan ağrıdır. Sinirin dağılışını izleyen ağrının neden­leri çeşitlidir, ama en sık rastlanan nedenler, alt omurganın dejeneratif romatizması ve omurlar arası disk kaymasıdır. Di­ğer nedenler, sakro-ilyak eklem ya da kalça ekleminin osteoartriti, omurganın tümör ya da tüberkülozu gibi çok ender görü­len durumlardır. Bazı vakalarda hiçbir neden saptanamaz. Sinirlerle ilgili birkaç hastalık daha sayılabilir. Bunlardan biri, sinirler boyunca hissedilen ağrıdır ve nöralji olarak adlandırı­lır. Sinir iltihabı nörit olarak bilinir. Halk arasında pölinörit olarak tanımlanan hastalığın gerçek adı polinöropati’dir, çün­kü burada iltihap söz konusu değildir. Başlıca belirtileri kuvvetsizlik, reflekslerin kaybı ve sinirlerin durumunda bir deği­şiklik baş göstermesidir.

Romatoid Artrit Artroz Tedavisi Miyozit adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.