Romatizmal Sorunlar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Romatizmal Sorunlar

11 yaşındaki küçük kardeşimin dizleri aniden şişti. İki, üç gün sonra düzeldi. Takiben omuzu şişti. Doktor, ateşli romatizma olduğunu ve mikrobik bir hastalık olduğunu, uzun zaman penisi­lin kullanmamız gerektiğini, çünkü hastalığın kalbe vurabileceği­ni söyledi. Hastalığın tedavisi mümkün mü?

Ateşli romatizma streptokok denilen bir tür mikrobun yaptığı hastalıktır. Genellikle hasta önce bir üst solunum yolu hastalığı geçirir. Bu olaydan 10-15 gün sonra eğer hastalığı yapan mikrop vücuttan temizlenmemişse veya o kişide bir hassasiyet varsa mikrop eklemlerde romatizmal şikayetlere yol açar. Eklemde ani­den ortaya çıkan şişlik, ağrı ve hassasiyet çok tipiktir. 1-2 gün içinde hasta eklem düzelir, diğer ekleme hastalık geçer. Yani gezi­cidir. Bazı kişilerde mikrop kalbi de etkileyebilir ve kalp kapakla­rında hasara yol açabilir. Tedavisinde penisilin ve benzeri ilaçlar kullanılmaktadır. Penisilin mikropların temizlenmesinde oldukça etkilidir. Bu nedenle hastalığın tanısı konulduktan sonra eğer tedaviye gecikilmeden başlanır ve düzenli bir şekilde sürdürülür-se hastalık gerek eklemden gerekse kalpten temizlenir. Bütün bunlara rağmen ateşli romatizma zaman zaman kalpte kalıcı bo­zukluklara yol açabilmektedir.

Oğlum 12 yaşında iken “ateşli romatizma” geçirdi. Devamlı soğuktan koruyoruz. Ayrıca ayda bir ilaç kullanıyor. Acaba kar­deşine veya bize hastalık bulaşır mı ?

Ateşli romatizma mikrobik bir hastalık olduğundan uzun bir süre ilaç kullanılması gerekmektedir. Ayrıca mikrobik hastalıkla­rın yoğun olduğu kış aylarında korunmak hususunda daha titiz olmak gerekir. Hastalık mikrobik olduğundan bulaşma ihtimali olabilir. Ancak hastalık mikrobu ateşli romatizma geçirenlerde her zaman bulunmaz. Bu nedenle hastalık bulaşıcı olmakla bir­likte ateşli romatizma geçirenlerden değil mikrobu taşıyan üst so­lunum yolu hastalığı geçirenlerden de bulaşabilir.

52 yaşında bir bayanım 10 yıldır yaygın eklem ağrılarım oluyor. İltihaplı romatizma tanısı ile ilaç kullanıyorum. Bir yerde altın ilaçlarının iltihaplı romatizmada kullanıldığını duydum. Na­sıl bulabilirim? Faydası var mıdır?

Romatoid artrit, kesin sebebi bilinmeyen ancak bazı sebeple­rin suçlandığı bir romatizmal hastalıktır. Hastalık genellikle kro­nik seyirli olup eklemlerde çoğu zaman kalıcı hasara yol açmak­tadır. Hastalığın tedavisinde çok değişik ilaçlar kullanılmaktadır. Son yıllarda bazı kliniklerde altın ihtiva eden ilaçlar kullanılmak­tadır. Altınlı ilaçlar bazı romatoid artritli hastalarda etkili olmak­tadır. Ancak altının etkisi genellikle 1-2 aylık bir kullanımdan sonra ortaya çıkar. Diğer ilaçlarla tedavi edilemeyen hastalarda altın kullanılabilir. Uzun süreli bir tedavi gerektiren altın tedavisi­nin bazı yan etkileri ortaya çıkabilir ve pahalı bir tedavidir. İlaç genellikle yurt dışından (Almanya vb.) getirtilmektedir.

8 yıldır romatoid artrit tanısı ile tedavi görüyorum. Kaplıca­lara gitmek istiyorum. Uygun olur mu? Hangi kaplıcayı tavsiye edersiniz?

Romatoid artrit tedavisi için zaman zaman kaplıcalardan fay­dalanıyoruz. Kaplıca tedavisi sıcaklık veren bir tedavi olduğu için böbrek gibi sistemlere zarar verebilmektedir. Ayrıca romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar uzun süreli kulla­nıldıklarında kansızlığa yol açabilirler. Sonuçta ya hastalığa ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak kansızlık ortaya çıkabilir. Hangisi­ne bağlı olduğu ortaya konulmalıdır.

Romatoid artrit hastalığı nedeniyle değişik ilaçlar kullandım. Altın ilaçlarının iyi geldiğini duydum. Almanya’dan getirttim, iki aydır kullanıyorum. Pek faydasını göremedim. Kullanmaya de­vam edeyim mi?

Altın ihtiva eden ilaçlar romatoid artrit tedavisinde kullanıl­makta ve bazen çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Bulunması nisbe-ten zor, pahalı, uzun süreli kullanılması gereken ve bazı önemli sayılabilecek yan etkileri olan bir ilaçtır. Genellikle ilaç kullanıl­maya başladıktan sonra 3 ay kadar bekleyip etkisi görülmezse ondan sonra kesilebilir.

Yaklaşık 1 yıldır eklemlerimde (el bileği, dirsek, diz) ağrılar oluyor. Romatoid artrit olabileceği söylendi. Son aylarda gözle­rimde kuruluk, gözyaşı azlığı ve tükrük azlığı ile yutmamda zor­luk boşladı. Sık sıkta bronşit olmaya başladım. Romatizmam ile ilgisi olabilir mi?

Romatoid artritin benzeri bir hastalık olan “Sjögren sendromu” eklemlerde şişlik, ağrı ve tutukluk ile birlikte vücuttaki salgı bezlerini de etkileyerek gözyaşı azlığı ve gözlerde kuruluk, tükürük bezleri ve nefes yollarındaki salgılarda azlık, yutma güçlüğü ve bronşit gibi şikayetlere yol açmaktadır. Şikâyetleriniz muhte­melen adı geçen hastalığı düşündürmektedir.

21 yaşında delikanlıyım. Son 15 gündür sol dizimde bir ağrı ve şişlik oldu. Bir fizik tedavi uzmanına gittim. Bazı tahliller yap­tıktan sonra bir kadınla ilişkim olup olmadığını sordu. Evet, ceva­bını alınca dizdeki ağrının yakalandığım bel soğukluğuna bağlı olduğunu söyledi. Bel soğukluğu hastalığı diz ağrısı yapar mı?

Bel soğukluğu mikrobik bir hastalık olup idrar yollarının et­kilendiği bir hastalıktır. Ancak bazen hastalık eklemleri de etkile­mektedir. Özellikle diz ve kalça eklemi gibi büyük eklemlerin et­kilendiği bel soğukluğunda belde ağrı ve tutuklukta olmaktadır. Tutulan eklemlerde şişlik, ağrı ve hareketlerde zorluk gibi belirti­ler olmaktadır. Eklem rahatsızlığı yapan diğer sebeplerde gözö-nünde tutularak bazı kan tetkikleri ve röntgen tetkikleri de yapıl­dıktan sonra eklem hastalığının bel soğukluğuna bağlı olup olma­dığını anlamak mümkündür.

Romatizmal Sorunlar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.