RIFADIN 300 MG 16 KAPSÜL

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İlaç Formülü

* Her kapsül 150 mg rifampisin, boyar madde eritrosin (E127), indigotin (E132) ve titanyum dioksit (E171) içerir. * 5ml (1 ölçü kaşığı) süspansiyon 100mg rifampisin, koruyucu nipagin M, nipasol, tatlandırıcı potasyum sorbat, sodyum sakkarinat, şeker, antioksidan potasyum metabisülfit ve ahududu esansı içerir.

Endikasyonları

Tüberküloz:Rifampisin pulmoner tüberküloz ve diğer tüberkülozlarda kullanılır. Rifampisin en az bir diğer antitüberküloz ajanla (INH, pirazinamid, etambutol vb.) birlikte kullanılmalıdır.

Lepra:Rifampisin multibasiler veya polibasiler lepranın tedavisinde, en az bir diğer lepra ilacı ile birlikte kullanılmalıdır. Metisilline dirençli Stafilokok enfeksiyonları:Rifampisin metisilline dirençli Stafilokokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.Bu gibi durumlarda uygun bir antibiyotik ile kombine edilmelidir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonları: Rifampisin ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde diğer bir uygun antibiyotik ile birlikte kullanılır. Bruselloz:Rifampisin bruselloz tedavisinde kullanılabilir. Bu durunda doksisiklin ile kombine edilmelidir.

Meningokok taşıyıcıları: Rifampisin N. meningitis’in asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde kullanılır. (Dirençli organizmaların hızla oluşma ihtimalinden dolayı rifampisin menenjit tedavisinde endike değildir.) Hamophilus İnfluenzae: Rifampisin H. İnfluenzae’nın asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde ve mikroorganizmaya maruz kalmış 4 yaş veya altındaki çocukların kemoprofilaksisinde kullanılır. Diğer enfeksiyonlar:Stafilokok, N. gonorrhoeae, Proteus türleri, H. İnfluenzae, E.coli, Legionella türleri gibi rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Rezistan organizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Rezistan organizmaların oluşmasına engel olmak için rifampisin organizmanın duyarlı olduğu gibi diğer bir antibakteriyel ajan ile birlikte verilmelidir.

Kontrendikasyonları

Rifampisinlerden herhangi birine daha önce duyarlık göstermiş kişilerde, sarılıkta, porfirilli hastalarda ve hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Rifadin karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolü altında çok gerekliyse kullanılmalıdır. Bu hastalarda karaciğer fonksiyonları dikkatle izlenmeli ve özellikle serum SGPT ve SGOT miktarları tedaviden önce ve tedavi sırasında her iki ya da dört haftada bir kontrol edilmelidir.

Eğer, hepatoselüler bozukluk olursa, rifampisin tedavisi kesilmelidir. Rifampisin karaciğer hücrelerinden bilirubin itrahını azaltabilir ve bilirubinemiyi yükseltebilir. Bilirubin ölçüm yöntemlerini bozduğu için bazı vakalarda yanlış olarak hiperbilirubinemi teşhisine yol açabilir. Bilirubin ve/veya transaminaz miktarlarının bir miktar artmış olduğunun gösteren tek bir rapor tedavinin kesilmesini gerektirmeyebilir. Testlerin tekrarlanması ve sonuçların hastanın durumuna göre değerlendirilmesi daha uygun olur. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda beslenme yetersizliği olan yaşlılarda ve 2 yaşın altında rifampisinin izoniazidle birlikte kullanımında dikkatli olunması tavsiye edilir. Rifampisin ile PAS birlikte kullanulacaksa en az 8 saat arayla verilmelidir.

Tüberküloz olmayan enfeksiyonların tedavisinde tüberküloz şüphesi varsa tüberküloz oluşumunu maskelememek ve mikrobakteriyel rezistans gelişimini uyarmamak için teşhis konmadan rifampisin kullanılmamalıdır. İmünolojik reaksiyon daha çok aralıklı tedavi ile ortaya çıkar (haftada 2 veya 3 kezden az); hasta yakından izlenmelidir. Hastalar, tedavi rejimini bozdukları takdirde imünolojik reaksiyonların ortaya çıkabileceği hususunda uyarılmalıdır. Eğer, böbrek yetmezliği, trombositopeni veya hemolitik anemi oluşursa, rifampisin tedavisi bırakılmalı ve yeniden başlanmamalıdır.

Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

RIFADIN Yan etkileri

RIFADIN dozu Kullanımı

RIFADIN 300 MG 16 KAPSÜL adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.