REMERON ORAL 15 MG 66 ML SOLÜSYON

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

İlaç Formülü

Mitazapine, 15 mg/ml (Solüsyon ) , 30 mg (film tablet)

Endikasyonları

Major depresyon epizodları.

Kontrendikasyonları

Mirtazapine aşırı duyarlık.

Yan Etkiler

Depresyonlu hastalarda doğrudan hastalıkla ilgili birtakım semptomlar görülür. Bu yüzden bazen hangi semptomların hastalığa hangilerinin ilaç tedavisine bağlı olduğundan emin olmak güç olabilir. İlaç tedavisi sırasında en çok bildirilen yan etkiler şunlardır:
– iştah ve kilo artışı,
-uyuklama/sedasyon, genelde tedavinin ilk haftaları içinde görülür. 
Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir:
ortostatik hipotansiyon, 
mani,
-konvulsiyon atakları, tremor, miyoklonüs,
– ödem ve ödeme bağlı kilo artışı,
– akut kemik iliği depresyonu,
-enzim düzeylerinde artış, 
– serum transaminaz aktivitelerinde artış,
-deri döküntüsü.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

Etkileşimler

– Mirtazipin alkolün santral sinir sistemini baskılayıcı etkisini artırabilir. İlaç tedavisi sırasında hastalara alkol alımından kaçınmaları önerilmelidir.
– İlaç inhibitörleri ile birlikte veya bu ajanlarla tedavinin kesilmesinden sonraki iki hafta içinde kullanılmalıdır.
– Mirtazipin benzodiazepinlerin sedatif etkilerini artırabilir. Bu gruba giren ilaçlar Remeron ile birlikte verildiğinde bu hususa dikkat edilmesi gerekir.

Dozu Kullanma

Tabletler bir miktar sıvı ile yutularak alınmalı, çiğnenmemelidir.
Yetişkinler: Tedavini başlangıç dozu günde 15 mg’dır. Optimal kilinik cevabın alınabilmesi için genelde dozun arttırılması gerekir. Efektif günlük doz genelde 15-45 mg arasındadır.

Yaşlılar: Önerilen dozlar yetişkinler ile aynıdır. Yaşlılarda doz artımını tatminkar ve emniyetli bir cevap alınıncaya kadar hasta yakından izlenmelidir.
Çocuklar: Çocuklarda ilac’ın güvenlik ve etkinliği belirlenmediğinden çocukların ilaç ile tedavisi önerilmez.
Renal ve hepatik yetmezliği olan hastalarda: Mirtazapin klirensi azalabilir. Bu tür hastalara ialç verildiği zaman bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Mirtazipin 20-40 saattlik bir yarılanma ömrüne sahiptir ve dolayısıyla günde tek doz uygulaması uygundur. tercihen, yatmadan önce tek doz alınmalıdır.

İlaç gün içinde eşit olarak bölünmüş dozlarda bir sabah bir akşam verilebilir. tedavi 4-6 ay boyunca ve semptomlar tamamen ortadan kalkıncaya kadar sürdürülmelidir. daha sonra tedavi doz giderek azaltılarak kesilebilir. Uygun doz verildiği taktirde tedaviye 2-4 hafta içinde olumlu cevap alınabilir. Yetersiz cevap halinde doz maksimuma kadar çıkarılabilir. İkinci bir 2-4 haftalık dönemden sonra cevap alınmıyorsa tedavi kesilmelidir.

REMERON ORAL 15 MG 66 ML SOLÜSYON adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.