Prostat nedir? Prostat Kanseri Hakkında

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Prostat
  Prostat kes&#173tane boyut ve şekillerinde bir salgı bezidir. Mesanenin altında, rektumun (makat) önünde yer alır. Prost&#173atın tam merkezinden üretra denilen mesaneden idrarı boşaltmaya yarayan kanal yer alır. Ejekü&#173lasyon (cinsel boşalma) sırasında prostatı çevreleyen kaslar seminal sıvıyı üretraya doldurur. Semi&#173nal sıvı üretra boyunca penis ucuna kadar gelerek buradan dış&#173arıya akar.
   Prostat büyürse içinden geç&#173en üretrayı sıkıştırarak idrar akışını zorlaştırabilir hatta tamamen durdurabilir. Bu nedenle prostat kanserinin belirtilerinden birisi idrar yapmakta güç&#173lüktür.
     Prostat Kanseri Nedir? 

   Bütün vücut dokula&#173rında hücreler kendilerini belirli bir kontrol mekanizması içerisinde yenilerler. Böylece zedelenen doku tamir edilir, yenilenir. Kon&#173trol dışı çoğalan hücreler tümör adı verilen hücre topluluklarını oluşturur. Bazı tümörler büyümelerine karşılık köken aldıkları dokuda sınırlı kalırlar ve komşu organlara ile&#173rlemezler. Bunlara benign (selim, iyi huylu) tümörler denir. Diğer bir kısmı ise sadece büyümekle kalmayıp komşu organlara uzanma ve onları da tahrip etme potans&#173iyeline sahiptir. Bu tür tümörler kan ve lenf dolaşımı ile köken aldıkları yer&#173lerden uzaktaki organlara da sıçrayabilirler. Bu tür tümörlere malign (habis, kötü huylu) tümör yada kanser denir. Kanser hücre&#173leri köken aldıkları malign tümörden ayrıla&#173bilir, vücutta dolaşarak yeni yerleştikleri yerlerde de çoğalabilirler. Bu şekilde köken aldıkları organ dışına sıçramış ve oralarda büy&#173ümekte olan tümörlere metastaz denir.

    Prostat Kanserinin Nedenleri Nelerdir? 

   Prostat kanserinin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bazı araşt&#173ırıcılar aşırı yağlı yiyecekler gibi çevr&#173esel faktörlerin etkisi olabileceğini düşünürken, bir başka grup araştırıcı prostat kanserinin gen&#173etik (kalıtsal veya ailevi) nedenlerle gelişebileceğini öne sürmektedir. Nedeni ne olursa olsun, prostat kanserinde bugün için kabul edilen en önemli risk faktörü yaşlanmadır. Prostat kan&#173seri gelişme riski 50 yaşından sonra artmaya başlar.

    Sizde Prostat Kanseri Olabilir 

    Eğer siz ya da ailenizden biri 50 yaş üze&#173ri bir erkek ise kendiniz için yapabileceğiniz ya da o aile üyesine önerebi&#173leceğiniz en önemli şeylerden birisi prostat kanseri açısından incelenmektir. Prostat kanseri erke&#173klerde en sık saptanan kanserdir ve kansere bağlı ölümlerin ikinci sık nedenidir.

     Kim Risk Altındadır? 

    Eğer yeterince uz&#173un yaşarsa hemen tüm erkeklerde prostat kanseri gelişir. Yaş arttıkça prostat kanseri gelişme riski artar. Prostat kanser&#173lerinin %85’i 65 yaşın üzerindeki erkeklerde saptanır. Ancak, bazı erkeklerde çok daha erk&#173en yaşlarda prostat kanseri gelişebilir. Henüz bilemed&#173iğimiz nedenlerden ötürü Afrika kökenlilerde prostat kanseri gelişme riski daha yüksektir. Asya kökenliler bu açıd&#173an daha düşük risk taşımaktadırlar.

Prostat nedir? Prostat Kanseri Hakkında adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.