Periton Komplikasyonlari – Hipoperiton

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Periton Komplikasyonları

Hemoperiton Nedir: Karın cerrahisinden sonra ilk 24 saatte gelişen şokun en önemli nedeni kanamadır. Genellikle hemostazla ilgili teknik bir sorundan kaynaklanır veya koagülopati, ameliyatta masif transfüzyon, ameliyat öncesi antikoagülan kullan­ma ve karaciğer sirozu nedenleriyle protrombin eksikliği rol oynayabilir, ilk 24 saat içinde taşikardi, hipotansiyon ve idrar miktarında azalma gibi hipo-volemi belirtileri izlenir.

Erken postoperatif şok ve hipotansiyonun ayırı­cı tanısında pulmoner emboli, aritmiler, pnömoto-raks, miyokard enfarktüsü ve şiddetli allerjik reak­siyonlar dikkate alınır. Bu hastalıkların olmadığı tesbit edildikten sonra trasfüzyonlar ile damar ya­tağı doldurulur. Hipotansiyon devam ederse hasta ameliyata alınır ve relaparatomi yapılır. Karın boş­luğundan kan ve pıhtı birikmiş ise temizlenir. Ka­nama odağı saptanarak hemostaz yapılır. Karın se­rum fizyolojikle yıkanarak kapatılır.

Dren komplikasyonları: Drenler periton boşlu­ğunda safra, kan gibi sıvı birikimini dışarıya akıt­mak veya karın içi abse gelişmelerinde abse dere-najını sağlamak için kullanılır. Sert drenler yumu­şak dokuda nekroza, kanamaya veya barsak fistül-lerine neden olabilir. Bunları önlemek için yumu­şak lateks veya silikon drenler tercih edilmektedir. Dren yerleri daima bakteri kontaminasyonu için uygun alanlardır. Dren yerlerinin bakımı steril şartlarda yapılır ve drenler daima kapalı sisteme bağlanır.

Periton Komplikasyonlari – Hipoperiton adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.