Ped Testi ve Uroflovmetri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ped testi

Ped testi belirli bir zamandaki idrar kaçışının yarı objektif bir ölçüsüdür. Kısa süreli (1 saat) ve uzun süreli (24–72 saat) ped testleri tanımlanmıştır. Fakat düşük test validasyonu nedeni ile hiç bir test yagın olarak kabul görmemiştir

İCS bir seri belirlenmiş aktivite yapılırken bir saatlik ped testini önermektedir (54). Eğer test sonucu hasta ya da hekim tarfından inkontinansı göstermediği düşünülürse süre 1 saat daha uzatılabilir. Sonuçlar en fazla idrar kaçışının gerçekleştiği 1 saatlik teste göre gram cinsinden verilir.

Uroflovmetri

İdrar akımı, oran ve patern olarak tanımlanır ve devamlı ya da kesintili olabilir (54). Akım oranı detrusor basıncı ile uretra direncinin karışımı tarafından oluşturulan bir ölçüdür. Yani düşük akım mesane çıkım obstrüksiyonuna veya yetersiz detrusor kontraksiyonuna bağlı olabilir

Rezidüel İdrar Ölçümü

Rezidüel idrar işemeden hemen sonra mesanede kalan idrar hacmidir. Genellikle USG ile veya kateter ile aktif olarak ölçülür. Đşeme sonrası idrar kesesinde 50 ml’den az idrar kal­ması normal olarak kabul edilir, 200 ml’den fazla olması patolojiktir ve 50–200 ml arasındaki değerler için klinik doğrulama gerekir (56). Sonuçları değerlendirirken ve yorumlarken alı­şılmadık yerlerde işemenin gerçeği temsil etmeyen sonuçları verebileceği ve anlamlı kabul etmeden önce mutlaka rezidüel idrarın birkaç kez kontrol edilmesi gerektiği akılda tutulmalı­dır

Ürodinamik Değerlendirme

Üroflovmetri, sistometri, basınç akım çalışması, perineal elektromyelografi ve video ürodinami bölümlerinden oluşan ürodinamik incelemeler alt üriner sistemin fonksiyonlarını ortaya koyan çok önemli tetkiklerdir.

Ürodinamik tetkik basit sistometriden karmaşık çok kanallı senkronize video-basınç-akım-EMG çalışmalarına kadar geniş bir spektrumda yapılabilir. Konvansiyonel ürodinaminin temel amacı birden çok değişkeni aynı anda gösterebilmek ve kaydedebilmektir. Fizyolojiyi daha iyi anlamanın yanında yanlış değerlendirmeyi önlemek için bulguların birbirleriyle kı­yaslanmasını sağlar.

Ped Testi ve Uroflovmetri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.