Papaya Meyvesi İle Kansere Kesin Çözüm

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Japon ve Amerikal? profesörlerin yürüttü?ü ortak çal??man?n sonucunda papaya meyvesinin rahim, meme, karaci?er, akci?er ve pankreas kanseri hücrelerinin büyümesini yava?latt??? ispatland?.

548558_detay

Papayan?n yapra??n?n da kanser hücreleri üzerinde do?rudan antitümör etkisi oldu?u ve ba????kl?k sistemini de güçlendirdi?i aç?kland?. Ara?t?rmac?lar, 4 farkl? güçlü kanser hücre kültürünün papaya özüne tutulduktan 24 saat sonra yap?lan ölçümde kanser hücrelerinin büyümesinin yava?lad???n? belirlediler.

Papayan?n 24 saatlik k?sa zamanda dahi kanser hücrelerinin büyümesini yava?latmas? ama buna ra?men sa?l?kl? hücrelere zarar vermemesi ara?t?rmac?larda ?a?k?nl??a neden oldu.

Papaya Meyvesi İle Kansere Kesin Çözüm adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.