Oruçta Az Susamanın Yeni Formülü

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Bir ki?inin günlük s?v? ihtiyac?n?n yakla??k 2,5 litre oldu?unu belirten Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akman, oruç tutanlar?n s?v? al?m?na çok dikkat etmesi gerekti?ini söyledi.

26082010132743_-1_731028248

?n?aat, kömür ocaklar? ve sanayi gibi alanlarda çal??an ki?ilerin sahurda yo?un demir ve kalsiyum içeren g?dalar tüketmesi gerekti?ini belirten Akman, bu ki?ilerin sahurda enerji deposu olan pekmezden de a??r?ya kaçmayacak ?ekilde yararlanmas? gerekti?ini ifade etti.

S?cak geçen ramazan ay?nda s?v? kayb?n?n çok fazla olaca??n? anlatan Akman, ’’Bu nedenle oruç tutanlar iftar ve sahurda bol sulu g?dalar tüketmelidir. S?caklar?n en yo?un oldu?u bu dönemde gün içinde susuzluk çekmemek için sahura kadar s?v? g?dalar tüketilmeli’’ dedi.

Az susaman?n formülü: "Sahura kadar azar azar"

Beslenme ve Diyet Uzman? Akman, oruç tutan ki?inin günlük su ihtiyac?n?n tamam?n? sahurda almaya çal???lmas?n?n hata olaca??n? belirterek, ?unlar? kaydetti:

"Sahurda ne kadar çok yenilir içilirse, gün içinde o kadar az ac?k?l?r, susan?r anlay??? yanl??. Oruç tutulan gün boyunca susamamak için genel olarak sahurda ya da iftarda, k?sa süre içinde yo?un ?ekilde su içilir. Bir anda yo?un miktarda s?v? al?m?, vücutta, t?pk? bir anda a??r? yemek yemenin yapt??? etkiye benzer bir etki olu?turur.

Ya?anan sindirim güçlü?ü, vücudun suyu istenilen ?ekilde vücutta de?erlendirememesine neden olur, yani sindirim sistemi ideal ?ekilde çal??maz. S?caklar?n yüksek seyretti?i bu dönemde gün içinde susuzluk çekmemek için, sahura kadar azar azar s?v? g?dalar tüketilmeli. Bu ?ekilde düzenli olarak su al?m?, bir gün sonra vücudun daha tasarruflu su harcamas?n? sa?lar.’’

Kavurma ve k?zartmalardan uzak durun

Akman, gün içinde emek yo?un çal??anlar ve a??r? terleyenlere, kaybettikleri mineralleri yerine koyabilmeleri için iftarda tuzlu ayran içmelerini, fosfor kayb?n? gidermek için de k?rm?z? et yerine bal?k eti tüketmelerini önerdi.

?ftarda az ve hafif yiyecekler yenmesini öneren Akman, iftar ve sahurda susuzlu?a neden olabilen kavurma ve k?zartmadan kaç?n?lmas? gerekti?ini belirtti.

Oruçta Az Susamanın Yeni Formülü adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.