Omuz Agrilari Boyun Omuz Agrisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Omuz Ağrıları, Boyun Omuz Ağrısı

Omuz günlük hayatta çok kullanılan ve darbelere, zorlanma­larla karşı karşıya kalan bir eklemdir. Özellikle sağ taraf sola kı­yasla bazı tür romatizmal hastalıklara karşı hasas olup daha ko­lay etkilenmektedir. Omuz ağrısı yapan sebepler çok çeşitlidir.

Omuz ağrısı nedenleri:

1- Omuzdaki tendonlann (Kirişlerin) romatizmaları.
Omuz eklemi tarafında omuza hareket yaptıran kas ve bunla­rın kirişleri bulunmaktadır. Bu kirişler zaman zaman tekrarlayan hareketlerden dolayı veya darbeler, bazı romatizmal hastalıklar, şeker hastalığı gibi sebeplere bağlı olarak rahatsızlanmakta ve yangı ortaya çıkmaktadır. Olay ilerlerse bu kirişlerde kireçlenme dahi oluşmaktadır. Özellikle ağır ve yorucu işlerde çalışan ve ko­lunu kullananlarda bu kirişler daha sık etkilenmektedirler. Kiriş­lerin romatizmalarında omuzda hassasiyet ve özellikle hasta kiri­şin yaptırdığı bazı omuz hareketlerinde ağrı söz konusudur.

Tendon romatizmalarının tedavisi; istirahat, ilaçlar, fizik te­davi, lokal enjeksiyon ve sistemik bir hastalığa bağlı ise sistemik hastalığın tedavisi şeklindedir.

Sol Omuz Ağrısı

2- Biseps kasının ve tendonunun yangılanması: Yine tekrar­layan hareketler başta olmak üzere bazı romatizmal hastalıklara bağlı olarak biseps kasının kendisi ve kirişinde yangılanma olabi­lir. Özellikle kolun zorlanarak bükülmesinde hasta ağrı tarif eder.

3- Donuk omuz (Frozen shoulder): Herhangi bir nedenle omuz ekleminin uzun bir süre hareketsiz bırakılması ile gelişen omuz ekleminin etrafındaki kapsülün sertleşmesi ve omuz hare­ketlerinde ağrı ve sınırlılık ile karakterize bir rahatsızlıktır. Özel­likle omuz hareketsiz bırakılırsa omuzdaki kapsül sertleşir. Omuz etrafındaki kaslar zayıflar, sertleşir. Hastalığın ileri dönemlerinde omuz kemikleri de zayıflar.

Donuk omuza yol açan nedenler içinde omuza yönelik ciddi ve tekrarlayan hafif travmalar, omuz ekleminin romatizmal hastalıkları, gut ve şeker hastalığı, omuz ekleminin iltihabi hastalık­ları, akciğer tümörleri, kalp hastalıkları, meme kanserleri, felçler ve depresyon sayılabilir. Omuz Sırt Ağrısı.

Hasta omzunda hafif bir ağrı olduğunu omzunu dinlendir­mek için hareket ettirmediğini bir iki hafta sonra omuz ağrısının çok arttığını hatta omzunu hareket ettiremediğini söyler.
Donuk omuzun tedavisi mümkündür, sabırlı olmak gerekir.

Hastaya ağrılı dönemde ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar verilir. Gerekirse omuz eklemine kortizon ve lokal anestezik ihti­va eden ilaçlar enjekte edilir. Fizik tedavi programı uygulanır. De­rin ısıtıcı araçlar omuz eklemi kapsülünü yumuşatarak gevşetir. Daha sonra eklemi zorlayıcı egzersizler uygulanarak eklem hare­ketleri açılır. İnatçı vakalarda ameliyatla omuz eklemindeki sertlik giderilir. Koruyucu olarak ta eklemin sebep ne olursa olsun ağrılı dönemlerde istirahat ettirilirken bile günde birkaç kez hafif hafif hareket ettirilmesi gerektiği mutlaka söylenmelidir.

4- Fibrozit (kas romatizması): Özellikle 25–30 yaşları arasın­da ve çalışan bayanlarda (sekreter vb.) omuzda kas romatizması sık görülür. Bu hastalar çoğu zaman gergin ve telaşlı kişilerdir. Muayenede omuz eklemi etrafındaki kaslarda sertleşme ve hassa­siyet bulunur. Omuz hareketleri azalmıştır. Omuzdan başka diğer kaslarda da çoğu zaman hasta ağrısı olduğunu söyler.

5- Romatizmal hastalıklar: Yangılı romatizmal hastalıkların hemen hepsi omuz eklemini etkileyebilirler. Yangılı hastalıkların etkilediği omuz ekleminde ağrı, şişlik, hassasiyet ve hareket sı­nırlılığı vardır.
Tedavi, genel romatizmal hastalığın tedavisi şeklindedir.

6- Travmalar ve Omuz Ağrısı için: Omuz eklemine yönelik sporla ilgili veya düş­me, kaza şeklindeki darbeler omuz eklemi bütünlüğünü değişik derecelerde bozarak omuzda ağrıya yol açar. Darbenin ağırlığına göre omuz ekleminde kemikler, kaslar, bağlar, kıkırdak veya ek­lemin diğer dokuları zedelenebilir. Ortopedistlerinde yardımıyla incinen eklem dokusu tamir edilir. Daha sonraki dönemde ise fizik tedavi programı ile eklem eski hareketliliğine kavuşturulur.

7- Doğuştan olma yapı ve şekil bozuklukları: Diğer eklemler­de olduğu gibi omuz bölgesinde de doğuştan olma yapı ve şekil bozuklukları olabilmektedir. Bu yapı bozuklukları değişik şekil­lerde omuzda rahatsızlığa yol açarlar. Tedavi esas nedenin gide­rilmesine yöneliktir.

8- Enfeksiyonlar ve tümörler ve omuz eklem ağrısı: Omuz bölgesinde zaman zaman enfeksiyonlar gelişebilmektedir. Enfeksiyon omuzda yerleştiği za­man hastada bazı sistemik belirtilerde olduğu için tanısı kolay olur.

İyi huylu ve kötü huylu tümörlerde zaman zaman omuz ekle­minde görülebilir. Kötü huylu tümörler omuzdan kaynaklanabilir veya başka bir yerdeki tümörden yayılmış olabilir.
Tedavi cerrahi ve ilaç tedavisi şeklindedir. Daha sonra da omuzun hareketlerini artırmak için fizik tedavi yapılır.

9- Yayılan ağrılar: Boyun bölgesinin ağrılı hastalıkları ve ba­zı iç organ hastalıklarının ağrıları omuza yayılabilir. Özellikle kalp ağrıları sol omuza vurabilir,. Akciğer tümörleri, mide ve ye­mek borusu hastalıkları ve bazı sinir hastalıklarının ağrıları omu­za yayılabilir. Tedavi esas sebebe yöneliktir.

Omuz Agrilari Boyun Omuz Agrisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.