Oksijen Nedir Oksijenin Ozellikleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Oksijen Nedir, Oksijen Özellikleri

Yaşamın temel gereksinimi olan oksijen renksiz, kokusuz ve tadsız bir gazdır. Dokuların normal ge­reksinimini karşılayacak yeterli oksijenin karşılana­maması (Hipoksi) durumunda oksijen uygulanır. Hi-poksi belirtileri; dispne (zorlu soluk alma), siyanoz, huzursuzluk, baş ağrısı, sinirlilik, bulantı, kalp ritm bozuklukları ve taşikardidir. Myokard infarktüsünde, çeşitli nedenlere bağlı sol kalp yetmezliklerinde, ağır anemide, karbonmonoksit zehirlenmesi gibi kanın oksijen kapasitesinin azaldığı durumlarda, şok ve çeşitli zehirlenmelerde, pnömoni, amfizem, broşial astma gibi hipoksiye neden olan çeşitli akciğer has­talıklarında oksijen uygulanır.

Oksijen uygulaması sırasında aşağıda belirtilen ilke­lere dikkat etmek gerekir:

Hastaya yapılacak işlem ve kullanılacak araç-gereçler tanıtılmalıdır.

Oksijenin Önemi

Hastanın solunum yollarının açık olup olmadığı kontrol edilmeli, sekresyon varsa aspire edil­melidir.
Hastanın odasına “SİGARA İÇİLMEZ” yazısı yazılmalı, sağaltım sırasında elektrikli araçlar kul­lanılmamalıdır. Ayrıca odada elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Hastanın rahat edebileceği bir pozisyon (Fowler’s) verilir.
Oksijen sağaltımının uygulandığı tarih, başlandığı saat, kullanılan yöntem, hastanın solunum sayısı kaydedilmelidir.

Oksijen sudan geçirilerek nemlendirilir. Çünkü kurutucu bir gazdır. Solunum yolları mukozasını ve sekresyonu kurutur, irrite eder. Nemlendirici haznenin 2/3 ünü distile su veya steril su ile dol­durmak gerekir.

İkinci bir oksijen tüpü yedek olarak bulundu­rulmalıdır. Bu yedek tüpün radya­törden uzak bir yerde olması gerekir.

Oksijen Hakkında

Oksijen başlıca oksijen tüpleri ve merkezi sistem olmak üzere iki kaynaktan sağlanır. Merkezi sis­temde oksijen‘ belirli bir merkezden duvar için­deki boru sistemiyle hasta ünitesine kadar gelir. Oksijen tüplerinin üst kısmında iki gösterge bulunur. Göstergelerden birisi tüp içindeki ok­sijen miktarını gösteren manometredir. İkinci gösterge ise bir dakikada hastaya giden litre-cin­sinden oksijen miktarını gösterir. Bu gösterge­lerin yanında hastaya verilen oksijenin nem­lenmesini sağlayan cam veya plastikten yapılmış nemlendirici bulunur.

Oksijen Uygulama Yöntemleri

Oksijen uygulamasında çok değişik yöntemler vardır Bunlar;

1. Nazal Kanül (Burun kanülü)
2. Nazofaringeal Kateter
3. Orsijen Çadırı
4. Maskeler

Oksijen Nedir Oksijenin Ozellikleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.