Nezle Ve Gribe Şıfalı Bitkisel Çözümler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

K?? mevsimine az bir zaman kala Aktarlar, vatanda?lar? nezle ve grip konusunda uyard?.
Yaz ay?nda da zaman zaman belirtilerini gösteren grip ve nezlenin k?? ay?nda hissedilir ?ekilde artaca??na dikkat çeken aktarlar, vatanda?lara bitkisel çözümler sunuyor.

556243_detay

Nezle ve gribin ?hlamur ile çözülebilece?ini ifade eden aktar Ahmet De?irmenci, “K?? aylar?n?n belirtileri kendini göstermeye ba?lad?. Bu süreçte vatanda?lar?n mevsimsel geçi?lere haz?r bulunmas? gerek. K?? ay?nda vatanda?lar? en çok y?pratan hastal?k grip ve nezledir. Bunun önüne geçmek isteyenler bol bol ?hlamur tüketmeli” diye
konu?tu.

De?irmenci, “So?uk alg?nl?klar?nda ilk akla o gelir. Ihlamur sadece içimizi ?s?tmakla kalm?yor, ayn? zamanda onlarca faydas? bulunuyor. Özellikle so?uk k?? günlerinde s?cak içecek olarak tüketilen ?hlamurun insan sa?l???na birçok faydas?n?n bulunuyor. Ho? kokulu bir bitki olan ?hlamur ayn? zamanda iyi bir ev ilac?. Kurutulmu? ?hlamur yapraklar?, çiçekleriyle birlikte kaynat?larak yap?lan ho? kokulu içecek sinirleri yat??t?r?r, ba??rsak kurdunu dü?ürür, ba??rsak sanc?s?n? giderir, öksürü?ü keser, damar t?kan?kl???n? açar, gribi iyile?tirir, haz?ms?zl??a kar?? kullan?l?r, mide ü?ütmesini ve uykusuzlu?u giderir. Kan dola??m?n? düzenler” dedi.

Ihlamur bitkisinin zahmetli topland???n? da sözlerine ekleyen De?irmenci, konu?mas?n? ?öyle tamamlad?:

“Orman köylüsü kendi ihtiyaçlar? d???nda pazar sat??? için de Orman ??letme Müdürlü?ü’nden izin alarak ve ?efliklerin denetiminde ?hlamur çiçe?i topluyor. Ihlamur çiçe?i Bursa’n?n ormanlar?nda kestane, f?st?kçam? kozala?? ve defne yapra??ndan sonra en önemli tali ürünlerden birini olu?turuyor. 150 ton dolay?nda. Orman köylüleri de çoluk çocuk toplad?klar? mahsuldeki çiçekleri ay?r?p pazarda sat??a sunuyor. Pazarda kilosu 5 liraya al?c? bulan ?hlamur çiçe?i mis gibi kokusu ve do?al antibiyotik olmas?
nedeniyle ilgi görüyor.”

Nezle Ve Gribe Şıfalı Bitkisel Çözümler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.