Nexium 20 mg Yan etileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Esomeprazol ile yapılan klinik araştırmalarda ve pazarlama sonrası çalışmalarda aşağıdaki advers ilaç reaksiyonlarının görülebildiği bildirilmiştir. Ancak, hiçbiri doz ile bağlantılı bulunmamıştır. İstenmeyen etkiler görülme sıklığına göre sınıflandırılmıştır (Sık 1/100, 1/10; Seyrek > 1/1000, 1/100; Nadir 1/10000, 1/1000; Çok nadir 1/10000).
Kan ve lenfatik sistem hastalıkları
Nadir: Lökopeni, trombositopeni
Çok nadir: Agranülositoz, pansitopeni.

İmmün system hastalıkları
Nadir: Hipersensitivite reaksiyonları örn. Ateş, anjiyoödem, anafilaktik reaksiyon/şok

Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Seyrek: Periferal ödem
Nadir: Hiponatremi
Psikiyatrik hastalıklar
Seyrek: Uykusuzluk
Nadir: Ajitasyon, konfüzyon, depresyon
Çok nadir: Agresyon, halüsinasyonlar
Sinir sistemi hastalıkları
Sık: Başağrısı
Seyrek: Baş dönmesi, parestezi, uykuya eğilim
Nadir: Tat alma bozukluğu
Göz hastalıkları
Nadir: Bulanık görme
Kulak hastalıkları
Seyrek: Vertigo
Solunum, toraks ve mediasten hastalıkları
Nadir: Bronkospazm
Gastrointestinal hastalıklar
Sık: Abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, şişkinlik, kusma/bulantı
Seyrek: Ağız kuruluğu
Nadir: Stomatit, gastrointestinal kandidiyazis
Hepatobiliyer hastalıklar
Seyrek: Karaciğer enzimlerinde yükselme
Nadir: İkterli ya da iktersiz hepatit
Çok nadir: Karaciğer yetmezliği, daha önce karaciğer hastalığı olanlarda ensefalopati
Deri ve subkutan doku hastalıkları
Seyrek: Dermatit, prurit, döküntü, ürtiker
Nadir: Alopesi, fotosensitivite
Çok nadir: Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (TEN)
Kas, iskelet sistemi, bağ dokusu ve kemik hastalıkları
Nadir: Artralji, miyalji
Çok nadir: Adale güçsüzlüğü
Böbrek ve üriner sistem hastalıkları
Çok nadir: İnterstisyal nefrit
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Çok nadir: Jinekomasti
Genel
Nadir: Yorgunluk, aşırı terleme
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Nexium 20 mg Yan etileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.