MS – Multipl Skleroz

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Multipl Skleroz (Dissemine Skleroz veya MS)

Multipl skleroz, merkezi sinir sisteminde myelin kılıfı dejenerasyo­nu, yaygın skleroz plakları ve aksonların dejenerasyonu ile karakte-rize demyelinizasyon yapan hastalıklardan biridir. Multipl skleroz 20-40 yaşları arasında başlayan daha çok kadınlar­da görülen, nedeni bilinmeyen akut alevlenmeler ve iyileşme dö­nemleri gösteren kronik bir hastalıktır.

Etyoloji

Hastalığın nedeni bilinmemektedir, ancak; enfeksiyon, travma, yor­gunluk, fazla çalışma, emosyonel baskı, aşı, serum enjeksiyonu, gebelik, rutubetli iklim, vitamin yetersizliği, allerjik hipersensitivite, otoimmünite hazırlayıcı faktörler olabilmektedir.

Multiple Skleroz Belirtileri ve Bulgular

Semptomlar çeşitli nöral lezyonlar nedeniyle karışık ve değişiktir, hafif görme bozukluğu, ekstremitenin geçici zayıflığı, sık olmamakla beraber bacaklarda veya bir kolda uyuşukluk, zayıflık, ekstremite-lerde sertlik, yürümede kolay yorulma ve hafif zorluk, baş dönmesi, nistagmus, baş ağrısı, emosyonel bozukluk, inkontinans, konstipasyon görülür. Ekstrem itelerin spastik kuvvetsizliği abdominal refleks­lerin azalması dikkati çeker.
Emosyonel bozukluklar iyileşme döneminde öfori, ani öğürmeler, ağlama, kusma, tiksinme, baş dönmesi vestibülnükleinin dejenere olduğunu gösterir.

Tanı

MS tanısında yararlanılabilecek özel bir test yoktur. Bazı laboratu-var bulguları tanı koymada yardımcı olabilir. BOS’da total protein yükselebilir. IgG hastaların 2/3 ünde yükselebilir.
Son yıllarda PETT (Positron emission transaxial tomography) ta­nıda kullanılmaya başlayan yeni bir yöntemdir.

Multipl Skleroz Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı

Tedavi semptomatiktir.
Akut devrede streoidler ve vazodilatatörler kullanılabilir.
İstirahat
Vasküler spazmotik hadiseyi azaltmak için ani ısı değişikliklerin­den kaçınılmalıdır.
Hastaların şişman ise zayıflaması gereklidir. Hamilelik önlenmelidir.
Rehabilitasyon, fizik tedavi ve psikoterapi gereklidir. Hasta mesane, barsak eğitimi programına alınır. MS’li hastaların ve ailenin eğitimi ve desteklenmesi hastalığı ka­bullenmede ve hastalıkla birlikte yaşamada ve komplikasyonların önlenmesinde önemlidir.

MS – Multipl Skleroz adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.