Mooi Jel Krem

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yaz aylar?na girdi?imiz ve tatil zaman?n?n en uygun oldu?u ?u dönemlerde özellikle bayanlar?n zay?flama konusunda büyuk bir yard?mc?ya ihtiyac? oldu?u kesin bir durum..Fakat blinmeli ki zay?flamak için uygulanacak her ?ey bize estetik bir vücut de?il, sa?l?ks?z bir vücut olarak geri dönebilir. Ve zay?flama konusunda bölgese zay?flama faktörüne dikkat edilmelidir. ??te bizi gen tutacak ve vücudumuzun istedi?imiz bölgesinde incelme sa?layacak ürünümüz Mooi Jel, bölgesel zay?flama konusunda ba? yard?mc?m?z olmaya ?imdiden aday görünüyor…

 

Mooi Jel Nedir? Mooi Jel Ne ??e Yarar?
Mooi Jel, vücudumuzun istedi?imiz bölgesine uygulayabilece?imiz ve bu bölgede kan dola??m?n? h?zland?rarak incelme sa?layabilece?imiz özel yap?l? bir krem denilebilir. Bölgesel zay?flama konusunda ba?yard?mc?m?z olan Mooi Jel, ayn? zamanda uygulanan bölgede s?k?la?maya sebep olarak bizi daha genç göstermektedir. San?yorum ki orta ya??n biraz üzerindeki brçok ziyaretçimiz için bu konuda oldukca önemli, herkes genç görünmek isteyecektir…

Bayanlar?n ba? dü?man? olan selülitler konusunda da bize yard?mc? olacak olan Mooi Jel, selülitler sebebiyle ya?lar aras?nda brikmi? olan su birikintilerini aktif hale getirecektir. Fakat mooi jel istenilen bölgeye uygulan?rken, masaj yap?larak sürülmelidir. Hafif ovalayarak uygulanan Mooi Jel, bu bölgedeki ya? birikintilerini ve su toplamalar?n? s?f?ra indirecektir. ?nce bir bedene sahip olabilmek içten bile de?il…

 

Mooi Jel Nerelere Uygulanabilir?
Mooi Jel, vücudun bütün bölgelerine uygulanabilmekle birlikte özellikle kalça, bel, kar?n ve gö?üs bölgelerinde daha çok tercih edilmektedir. Bu bölgelerdeki biriken ya?lar?n giderilmesi için masaj e?li?inde uygulanacak olan mooi jel, size k?sa süre içerisinde gençli?inizdeki canl?l??n?z? kazand?racakt?r. Selülit olu?umunu engelleyen ve var olan selülitin giderilmesini sa?layan bir yap?ya sahip mooji jel ki?i sa?l??? aç?s?ndan bir zarar içermiyor. Fakat uygulamadan önce aile hekiminize ba?vurman?z ve uzman hekim e?li?inde periyodik olarak uygulaman?z önerilmektedir…

Mooi Jel Krem adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.