Moniliasis (Kandidiasis) Aktinomikosis

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Moniliasis (Kandidiasis)

Etkeni candida albicans’dır. Antibiotikler, kortikosteroitler ve debi-litan hastalıklar moniliasis insidensini artırır. Solunum sisteminde iki tür moniliasis oluşur.

1. Bronşiyal moniliasis
2. Pulmoner moniliasis.
Bronşiyal moniliasis‘de başlıca belirti inatçı ve sıkıcı öksürüktür. Akciğer radyografisi genellikle normaldir.

Pulmoner moniliasis genel durumları bozulmuş hastalarda daha sıklıkla izlenir. Başlıca hastalık belirtileri taşikardi, dispne, öksürük, balgam (bazan kanlı), göğüs ağrısıdır. Akciğer radyografisinde özellikle alt yarım alanlarda çevresi iyice belirgin olmayan yoğunlaşmalar görülür. Bazı vakalarda lezyonlar birleşerek daha yoğun ve büyük bir görünüm kazanırlar.

Moniliasis tanısı balgamın Sabouraud kültüründe fungusun izole edilmesiyle konur.
Tedavide önce hastalığı hazırlayıcı etkenler ortadan kaldırılmalıdır, örneğin sakınca yoksa antibiyotik ve kortikosteroid kesilmelidir. Etkili ilaç nistatin’dir. Amafoterisin B ile daha iyi sonuç alınır.Ancak amfoterisin B önemli toksik komplikasyonları nedeniyle seyrek kullanılır.

Aktinomikosis

Etkeni aktinomiçes’tir. Nadir bir fungus hastalığıdır. Diş, ağız bakımı iyi olmayanlarda ve çiftçilerde daha sıklıkla görülür. Akciğerde sert bir endürasyonla başlayan lezyon abseleşmeye eğilim göstererek plevra ve deriye fistülüze olur. Sübfebril ateş, halsizlik, öksürük ve hafif pürülan bir balgam vardır. Hastalık ilerledikçe mültipi küçük abseler oluşur, ateş artar, anemi, halsizlik ve kilo kaybı husule gelir. Hemoptizi, plörezi, mediasten absesi oluşabilir.

Hastalık balgam, fıstül veya biyopsiden alınan materyelin kültür incelenmesiyle teşhis edilir.

Tedaviye günde 10 milyon penisilinle, haftalarca devam edilir. Sulfamit ve iyot tedavisi de etkili olabilir. Bu iki ilaç penisilinle birlikte kullanılırsa daha iyi sonuç alınır.

Moniliasis (Kandidiasis) Aktinomikosis adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.