Migren Artık Tarihe Karışıyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

?ngiliz ara?t?rmac?lar, 110 migren hastas? ve yak?nlar? üzerinde yapt?klar? ara?t?rman?n ard?ndan, insan beynindeki a?r?lar? denetleyen bir gen tespit ettiklerini aç?klad?. Oxford Üniversitesi uzmanlar?, “TRESK” olarak adland?r?lan genin, insan beyninde “a?r? sinirleri”ni kontrol etti?ini belirtti.

A?r?lar? denetleyen yeni gen bir umut kap?s? m? aral?yor?

556058_detay

Uzmanlara göre bu gen, sorunlu oldu?unda, migren hastalar?n?n a?r? e?i?ini ???ktan, sesten ve hatta bir dokunu?tan bile etkilenecek ölçüde a?a?? çekiyor. Ancak bu gen, ilaçlar yoluyla yönlendirilmeye elveri?li. Ba?ka bir deyi?le, bu geni ilaçlar arac?l???yla manipüle edip a?r? e?i?ini yükseltmek, bir noktada da a?r? hissini tamamen ortadan kald?rmak mümkün olabiliyor.

Migren Artık Tarihe Karışıyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.