Mide Yıkama – Mide Yikanmasi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Mide Yıkama, Mide Yıkanması

Mide yıkanmasının yapıldığı haller oldukça çok­tur:

1- Zehirlenmelerde: Bilhassa sindirim yolundan zehirlenmelerde hemen ilk yapılacak iş midenin yıkanmasıdır. Hasta koma halinde dahi olsa bu iş mutlaka yapılmalıdır.

2- Müzmin Mide İltihabı: Burada tedavi maksadıyla mide yıkanır.

3- Mide Genişlemesi: Midede bulunan katı, sı­vı ve gaz halindeki maddelerin mideden çok zor ve geç boşalması veya midede kokuşmanın meydana gel­mesi mideyi mekanik olarak genişletir- Gerek bu gibi hallerde; gerekse midede herhangi bir sebeple çoğa­lan asit miktarını azaltmak veya mide duvarının çalışmasını arttırmak için yapılacak iş, mideyi yıkamaktır.

4- Ameliyatlar’dan bir gün sonra, mi­de muhteviyatı boşalmamışsa bir sonda ile mideyi boşaltıp yıkamak lazımdır.

5- Devamlı Kusmalar’da da mide yıkanmalıdır.
Midenin boşaltılması ve yıkanması için yumu­şak ve bükülebilen, takriben 1,5 metre uzunluğunda Ve 8-12 milimetre çapında kauçuktan tüpler veya borular kullanılır. Boruların etrafı oldukça dayanıklı olduğundan biraz kıvrılsa bile borunun içi kapanmaz. Borunun mideye sokulan ucunun hem nihaye­tinde, hem de yan tarafında delikler vardır. Dışarda kalan ucunda ise huni şeklinde bir kap bulunur. Tüpün mideye sokulan ucundan itibaren 50 santimet­relik yerince bir işaret vardır ki bu işaret dişler hi­zasına gelince tübün ucunun midede olduğu anlaşılır.

Mide yıkanmasında yukarıda bahsettiğimiz Mi de tübünden hariç bir kovaya, bir muşambaya, bir iki tane el havlusuna ve 1-5 litre kadar da tık suya ihtiyacımız vardır.

Midenin Yıkanma Tarzı

Zeki ve kabiliyetli insanlar mide sondasını ken­di kendilerin, yutabilirler. Mide tübünü buz. üzerine koyarak soğutursak mideye Sokulması kolaylaşır. Hastanın ağzında takma dişler varsa çıkartılmalıdır. Hasta sondanın alt ucunu; dili üzerinden kolaylıkla kaymasını temin için, süte yahut mesela Parafin gi­bi yağlı maddelere batırdıktan sonra hafifçe içeri i terek yutma hareketleri ile yavaş yavaş borudaki işaretli yer dişileri hizasına gelinceye kadar yutar.
Bu işaret, tübün serbest ucundan 50 santi­metre kadar aşağıya konmuştur. Tüp, mideye vasıl olduktan sonra huniye su konur ve bu su kolaylıkla mideye iner. Mideye kâfi miktarda su verildikten ve huni de tamamen boşaldıktan sonra huni, mide hizasının altına kadar süratle başaşağı indirilir, Bu sırada mideden yemek vs. ile karışık suyun huniye ge­ri geldiği görülür. Bu esnada hastalar ekseriya kusmak isterler ve bu suretle midenin içindekiler dışarı atılır. Huni dolduğu vakit bu maddeler ayrı bir ka­ba alınırlar.

İlk seferde hastaların pekçoğu, sondayı (kendi kendilerine kullanamazlar, Böylelerine sonda, şu şekil de yutturulur.

Hasta oturur ve elbiselerini muhafaza için önü ne bir havlu bağlanır. Hastanın başı Öne eğik olmalı, doktor veya hastabakıcı, hastanın önünde durmalı­dır. Doktor sondayı sağ eliyle yazı kalemi gibi tutar ve hasta ağzını açtıktan sonra, doktor sol elinin işaret parmağı ile hastanın dilini bastırarak sağ eliyle de sondayı, bu işaret parmağı boyunca yutaktan içeri sokar. Bu esnada hastada kusma isteği olur ki, hasta ya sık sık yutkunması söylenir. Sonda yavaş yavaş, sondadaki işaretli yere kadar içeri itilir. İşaretli yere gelince, hastaya derin soluk alması söylenerek mide si yıkanmaya başlanır. Bazı hastalarda kusma arzu sunu önlemek için, Mide yıkanmasından 15 dakika kadar evvel; mesela (300 gram suya 15 gram Potas­yum Bromür) konarak elde edilen mahlül ile gargara yapılması tavsiye edilir.

Mide yıkanmasının her seferinde kullanılacak suyun- miktarı 500 gramı geçmemelidir, Fakat bir mide yıkanmasının tam olarak neticelenebilmesi için duruma göre 4-5 litre su lazımdır. Bu su ya adi su veya litresinde 3-4 gram (Bikarbonat ) bulunan sudur.

Mide yıkanması, mümkünse muhakkak hasta Oturur vaziyette iken yapılmalıdır.

Mide Yıkama – Mide Yikanmasi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.