Mevsimsel Alerjik Rinit

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Alerjileri Ciddiye Alın

Herkesin tanıdığı en azından bir sıkı delikanlı vardır. Bu kişi 39,5 derece ateşle kalkıp işe gelir. Hayatında hiç aspirin kul­lanmadığını iddia eder. Ve hastalığını durdurmaya çalışmak-tansa “seyrine” bıraktığını söyler.

Bu tür kahramanlıklar alerjinizi çok daha ciddi bir hale ge­tirebilir. Mevsimsel ya da mevsimsel olmayan alerjik riniti göz ardı etmek, çözülmesi daha güç ek sorunlar yaratabilir. İster­seniz bunlardan bazılarını birlikte görelim.

Sinüs enfeksiyonları. Daha çok sinüzit olarak bilinir. Si­nüsler burnun gerisindeki boşluklardır. İçerdikleri mukus do­ğal olarak burun boşluklarına ve burnun dışına doğru akar.

Mukus çok miktarda bakteri içerir. Sinüsler genellikle bak­terileri mukusla uzaklaştırıp vücut dışına atarak kendilerini korumayı bilirler. Ama burnunuz şiştiğinde bakteriler sinüsler­de kapalı kalır, buralarda çoğalıp ağır bir enfeksiyona yol aça­bilir. Sonuç akut bir sinüs ağrısı, baş ağrısı ve solunum güçlü­ğüdür. Milyonlarca insanda haftalar, aylar, hatta tedavi edil­mezse yıllar sürebilen kronik sinüzit vardır.

Sinüzitin birçok nedeni olabilir. Soğuk algınlığı ve grip sık­lıkla burun yollarında şişmeye bağlı tıkanıklık yaratarak bu durumu ortaya çıkarır. Ama asıl neden polen gibi mevsimsel, toz gibi mevsimsel olmayan kaynaklara bağlı alerjik rinittir.

Sinüzit tedavisi biraz zahmetlidir. Öncelikle antibiyotik kul­lanmanız gerekir. Bu tedavi vücudunuzdaki bakterileri öldü­rür. Ayrıca sinüslerinizin açık kalmasını sağlamalısınız. Bu ne­denle hekim bir dekonjestan kullanmanızı isteyebilir. Reçete­nize antihistaminik ya da inhale (solunumla alınacak) steroit de ekleyebilir. Son olarak sıra, burundaki tıkanmayla gelişen enfeksiyonun altında yatan nedeni ortadan kaldırmaya gelir. Bu neden alerjiyse, tepkiye yol açan alerjenlerden sakınmanın yollarını öğrenmeniz gerekir.

Burun polip

Burun yollarında sürekli şişme, burnun iç yanında polip denen küçük ve selim keselerin gelişmesine yol açabilir. Polipler belirli büyüklüğe eriştiğinde, burnun bir ya da her iki deliğinden soluk almak zorlaşır. Alerjik rinitli erişkin­lerin yaklaşık yüzde 30’unda er ya da geç polipler gelişir. Bun­lar ilaçla tedavi edilemez, ancak cerrahi girişimle çıkarılabilir.

Kulak enfeksiyonları

Çocukların çoğunda bir ya da iki kulakta uzun vadeli sorun yaratmayan enfeksiyonlar görülebi­lir. Bunların uzun sürmesi ya da çok sık yinelemesi, kulakta kalıcı hasarlara yol açabilir. Kulak enfeksiyonlarının gelişme­sinde alerjik rinitin önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Yapı­lan çalışmalarda kronik kulak enfeksiyonlu çocukların yüzde 35 gibi önemli bir bölümünde alerjik rinit de saptanmıştır. Aradaki ilişki çok net değildir. Bazı uzmanlar alerjik tepkile­rin, ortakulağı burun boşluklarına bağlayan östaki borularını tıkayabildiği ve içeride enfeksiyon oluşumuna uygun bir or­tam yarattığı kanısındadır.

Astım

Astım ve alerjik rinit arasında çok güçlü bir bağlan­tı vardır. Astımlı her 10 hastadan yaklaşık 6’smda ayrıca sa­man nezlesi ya da mevsimsel olmayan rinit görülmektedir. As­tım atakları çoğu zaman alerjik tepkilere yol açan alerj enler ta­rafından tetiklenir. Astım ciddi bir durumdur. Etkilediği insan­ların sayısı milyonları bulur. Ataklar sırasında solunum son derece zorlaşır. Astım bazı vakalarda öldürücü bile olur. Dola­yısıyla alerjik rinitli ve astımlı kişilerin alerjenlerden çok da­ha titizlikle sakınması gerekir.

Sosyal ve psikolojik sorunlar

Alerjik rinit yalnız bedensel sıkıntılar yaratmaz. Tanınmış alerji uzmanları bu durumun asabiyet, utangaçlık, aşırı hassasiyet ve uyku bozukluğu gibi ek sorunlar yaratabildiği görüşündedir. Çocuklar cephesinde sorun daha da büyük olabilir. Alerjisi denetim altında olmayan birçok çocuk okulda dikkatini derslere veremez, sosyal etkin­liklere katılmakta zorlanır. Okuldan soğuma, öfke nöbetleri ve diğer davranış sorunları gelişebilir. Alerjik rinit ile utangaçlık ve ruhsal çöküntü arasındaki ilişkilere dikkat çeken çalışmalar yapılmıştır.

Polip Sorunları

Burunda sürekli şişkinlik zamanla burun poliplerine yol açabilir. İçi sıvı dolu bu keseler, sinüs boşluğundan sarkar ve solunumu güçleş­tirir. Özellikle şiddetli alerji­leri olanlarda sorun yaratan bu poliplerin cerrahi girişim­le çıkarılması gerekebilir.

Mevsimsel Alerjik Rinit adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.