Mayo Kardesler Umblikal Hernide

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Umblikal Hernide, Mayo Ameliyatı, Mayo’nun Böbrek İnsizyonu ve Makasları

Mayo Kardeşler

Dr. William James Mayo 1861 – 1939

Dr. Charles Horace Mayo 1865 – 1939

MAYO’LARIN VE Mayo Kliniği’nin hikayesi ta 1845’de William Worrall Mayo’nun İngiltere’den Amerika’ya göçü ile başlar. Baba Mayo önce New York’ta kimya öğrenimi yaptı sonra tıp öğrenimi­ne başladı. 1854’de M.D. unvanını aldıktan sonra kuzeybatı ülkeleri ken­disine Rochester, Minnesota’ya yerleşmesini teklif edinceye kadar birçok şehirlerde çalıştı. 1862’da Dr. Mayo’ya hükümet tarafından Sioux Kızıl-derilileri’nin ayaklanmasının bastırılması için kurulan birliklerde görev verdi. Mayo Kliniği’nin en büyük kazancı Sioux’ların başkanı olan “Ke­sik Buruır’un iskeletidir ki bu kemiklerden Mayo’nun oğullan osteoloji öğrenmişlerdir.

William Mayo. 1861 ‘de ve kardeşi Charles 1865’de doğdu. İki çocuk babalarına işlerinde yardım elliler. Bu sıralarda Charles, ameliyatlarda ba­basına yardım edebilmek için bisküi tenekeleri üzerine çıkardı. Çocuklar tıp öğrenimine başlamadan çok önce gerek pratik hekimlik, gerekse cer­rahi alanında deneyim sahibi olmuşlardı. William 1883’de Minnesota Üniversitesi’n’den ve Charles Kuzeybatı Üniversitesinden 1885’de me­zun olmuştur.

1883 Ağustosu’nda Rochesler üzerinden geçen bir siklon korkunç tahribat ve ölümlere sebep olmuş ve Dr. Mayo o sürede kurulan bir hastaneye atanmıştır.

I889’da Dr. Mayo 70 yaşında olduğu halde iki oğlu ile beraber 13 hasla ve 5 Roman Catholic Sisterho-od of St. Francis Okulu’ndan hemşire ile St. Mary Hastanesi’ni açtılar.

Bu, ünlü Mayo Kliniği’nin başlangıcıdır. Bugün bütün Rochester şeh­ri tıp ile meşgul olmaktadır. Bulucular gençleri yetiştirmektedir. Tedavi ve araştırma elele bütün bilimsel yollarda yürüyerek hastalıklarla savaşmak­tadır. Mayo Kliniği’nde doktor hâlâ kendi odasında hastasını muayene eder fakat elinin altında diagnostik için tüm yardımcı metodlara sahiptir. Bir dakikada yüzlerce uzmanın deneyimlerinden istifade edebilir.

Mayo kardeşler, kliniğin ruhu idi. Diğer taraftan bu geniş organizas­yon adeta beşeri olmayan bir otomobil fabrikası gibi çalışır fakat beşeri elemanlarla muhafaza edilirdi. Dr. Charlie ve Dr. Will gerçek büyüklerde mevcut tavazuya sahip olan centilmenlerdi.

1917’de Mayo kardeşler çalışmalarının gelecekte de devamı için Ma­yo Enstitüsü’nü tıp öğrenimi ve araştırmaya bağışladılar.

Cerrahinin Mayo’lara en büyük borcu, arkalarında bıraktıkları prensip ve metodlardaki ideallerdir. Kuşkusuz her iki kardeş de gerek klinisyen, gerek cerrah olarak başta gelmekle idiler. W.J. Mayo’nun ismi cerrahi ala­nında daima duodenal ülser ameliyatı ile beraber gidecektir. Charles Ma­yo’nun ismi özellikle tiroid bezi ameliyatı ile anılacaktır. Her ikisi şirürji alanında yüzlerce makale yazdılar. Mayo’lar bütün şirürji branşlarında yenilikler yarattıkları gibi şirürjikal aletlerin bir çoğunu da mükemmelleştirdiler. Her ameliyat hemşiresi Mayo makasını yakinen tanır.

Mayo kardeşlerin en fevkalade taranan, birbirlerine sevgi ve saygı ile bağlı olarak tam bir armoni içerisinde bir tek insan gibi yaşamış ve çalış­mış olmalarıdır. Ölümlerinde dahi birbirlerinden ayrılmamışlardır. İki kardeş de 1939’cia vefat ettiler.

Mayo Kardesler Umblikal Hernide adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.