Manyetik Rezonans Goruntuleme

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Ultrasonografik İnceleme

Ultrasonla inceleme günümüz batı dünyasında ve gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda antenatal ba­kımın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ultrason sayesinde gebelik haftası sadece yedi günlük bir ya­nılgı payı ile belirlenebilmekte ve özellikle fetal ge­lişim geriliği şüphelenilen durumlarda fetal gelişim değerlendirilebilmektedir. Ultrasonla yapılan başlıca ölçümler arasında biparietal çap, karm çevresi, bas. çevresi-karın çevresi oranı ve femur uzunluğu bu­lunmaktadır. Ayrıca, ultrason incelemesi başta Resim 3a ile 12b arasında gösterilen anomaliler olmak üzere bir çok fetal anomalinin tanısında kullanılan önemli bir araçtır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme Nedir

Obstetrik görüntülemedeki teknik ilerlemeler, henüz yeni bir teknik olan Manyetik Rezonans Gö­rüntülemeyi (MRI) doğum alanına da sokmuştur. Bu yeni görüntüleme tekniği, güçlü bir manyetik alanda dizili bulunan atomların belli frekanstaki radyo dal­galarına, absorbe edilen enerjinin tekrar salınması şek­linde yanıt vermesi esasına dayanır. Bu teknik, so­lunum hareketlerinden dolayı karnın üst kısmının görüntülenmesinde çok yararlı değildir. Benzer şe­kilde, fetus hareketlerine bağlı olarak birinci ve ikinci trimesterde fetus görüntülemesi de istenen kalitede olmamaktadır. Ancak, manyetik rezonansla ilgili ge­lişmeler hem incelemenin süresini kısaltarak hem de defleksiyon açısını küçülterek fetusun yapısal detayları hakkında daha fazla bilgi sağlanmasını olanaklı kı­lacaktır. (manyetik rezonans mr)

MRI gebeliğin üçüncü trimesterinde pelvisin yapısı ile ilgili ayrıntılı bilgi verebilmektedir; çünkü solunum hareketlerinin pelvise etkisi çok azdır. Manyetik re­zonans incelemesi sırasında hiç bir iyonizan ışın kullanılmadığı için bu teknik oldukça güvenilir olma avantajına sahiptir. (nükleer manyetik rezonans)

Manyetik Rezonans Goruntuleme adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.