Mamografi – Galaktografi – Ultrasonografi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Görüntüleme Yöntemleri

Mammografi ve ultrasonografi standart tanı araçlarıdır. Bu görüntüleme yöntemlerinin birara-da her iki memeye uygulanması kuraldır. Fizik muayene bulgularının ön planda olduğu hastalar­da görüntüleme yöntemleri yardımcı iken, fizik muayene bulgularının zayıf veya hiç olmadığı has­talarda ve tarama çalışmalarında görüntüleme ön plana çıkar. Özellikle mammografinin 35 yaşın al­tındaki kadınlardaki tam değeri, memenin yoğun olması nedeniyle çok düşüktür, bu yaş grubundaki hastalarda öncelikle ultrasonografiye başvurulur.

Ultrasonografi

Hangi yaş grubunda olursa ol­sun, memede palpe edilen kitlelerde ultrasonografi kitlenin solid veya kistik olduğunu göstermede bü­yük tanı değeri taşır (Şekil 25/3 ve 25/4). Renkli Doppler ultrasonografi ise kitle çevresinde ve içinde­ki damarlanma hakkında bilgi vererek kimi zaman tanıda önemli ipuçları sağlar. Ultrasonografinin ön plana çıktığı bir diğer hasta grubu ise gebelerdir. Hiçbir sakıncası olmadan rahatlıkla uygulanabilir.

Mamografi

Mammografinin günümüzde en önemli rolü kadının fark edemediği veya başvur­duğu hekimin fizik muayene ile bulamadığı lez-yonları ortaya koyabilmesidir. Nitekim 40 yaşma gelen her kadından istenen ilk mammografiler; risk grubuna giren kadınlarda 40 yaşından sonra her yıl tekrarlanması gereken mammografiler; hormon replasman tedavisi gören menopozdaki kadınlar­dan istenen yıllık izleme mammografileri sayesin­de başta kanserler olmak üzere birçok lezyon erken dönemde ortaya konulabilmektedir. Mikrokalsifi-kasyon kümeleri, düzensiz alanlar, yapısal distorsi-yon, büyüme eğilimindeki selim oluşumlar, artan yoğunlaşma alanları, asimetrik yoğunlaşma alanla­rı bunların başlıcalarıdir. Son yirmi yılda in situ kanser tanısında görülen artış tümüyle bu yaklaşı­mın sonucudur.

Mammografi ve/veya ultrasonografide belirle­nen şüpheli lezyonlardan radyoloji uzmanları bu görüntüleme yöntemlerinin yardımı ile ince iğne aspirasyon biyopsisi veya “core” biyopsi / tru-cut biyopsi yapabilmektedir. Bu şekilde, lezyonun se­lim nitelikte olduğunun ortaya konulması ile ge­reksiz cerrahi girişim önlenmektedir.

Galaktografi

Memebaşı akıntılarında, akıntı­nın olduğu delikten yerleştirilen bir kanülden opak madde verilir. Doluş defektleri görüntülenir.

İşaretleme

İnvaziv radyolojinin meme hastalık­ları ile uğraşan cerrahlara bir diğer katkısı ise işaret­lemedir. Ultrason veya mammografi ile yeri belirlenen şüpheli alana yerleştirilen özel bir ince tel kıla­vuzluğunda yapılan cerrahi girişim ile gereksiz ge­nişlikte doku yerine sadece şüpheli alan, etrafında bir miktar normal doku ile birlikte çıkarılmaktadır.

Nükleer magnetik rezonans (NMR): Günü­müzde daha çok yoğun memelerde, özellikle genç­lerde birden fazla kanser odağının aranması ve me­me koruyucu cerrahi girişim geçirmiş kanserli has­talarda ameliyat yerinde nüksün belirlenmesinde ön plana çıkmaktadır.

Diğer görüntüleme yöntemlerinden lenfografi, lenfosintigrafi özellikle memenin iç yarısında geli­şen kanserlerde a.mammaria interna lenf zinciri tu­tulumunu araştırmak amacıyla yapılır.

Mamografi – Galaktografi – Ultrasonografi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.