LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul]

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İlaç Formülü

Lysthenon forte %2 ampul, her bir ampulde (5 mL) 100 mg suksametonyum klorür, 22.5 mg sodyum klorür, 5 mL’ye tamamlanmak üzere enjeksiyonluk bidistile su içerir.

Endikasyonları

Lysthenon forte ampul, iskelet kaslarının gevşemesini gerektiren kısa süreli cerrahi müdahalelerde; endotrakeal entübasyonda; kırıkların ve çıkıkların yerleştirilmesinde; elektroşok tedavisi sırasında krampların hafifletilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları

Suksametonyum klorüre aşırı duyarlılık. Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu, pulmoner ödem, hastanın veya ailenin medikal öyküsünde malin hipertermi (hiperpireksi), kolinesteraz yetersizliği, multipl travmadan sonra hiperkalemi veya hiperkalemi riski.

Nöromusküler hastalıklar veya nörolojik bozukluklar, kas rijiditesi. Ağır yanıklar veya ağır yaralanmalar. Penetran göz yaralanmaları. Dar açılı glokom. Üremi (özellikle eğer serum potasyum düzeyleri yüksek ise).

Uyarılar Önlemler

Suksametonyum uygulaması ile malin hipertermik kriz olarak adlandırılan ve iskelet kaslarında akut fulminan bir hipermetabolizmanın başlaması ile belirlenen durum arasında ilişki bulunmuştur. Psödokolinesterazın düşük düzeyleri veya genetik farklılığa bağlı atipik şekli, suksametonyum uygulanmasını takiben görülen uzamış solunum depresyonu veya apneye neden olabilir.

Apne veya kas paralizisinin uzaması, kontrollü solunumla tedavi edilmelidir. Ağır travma sonrası iyileşme döneminde hastalara, elektrolit dengesizliği olanlara, kinidin kullananlara ve yakın zamanlarda dijital toksisitesi olması mümkün vakalara, suksametonyum büyük bir dikkatle uygulanmalıdır; çünkü bu durumlarda suksametonyum ağır kardiyak aritmilere veya kardiyak arreste neden olabilir.

Hiperkalemi, parapleji veya yaygın ve ağır yanıkları olan kişiler ile santral sinir sistemine ait bir hastalığa veya hasara bağlı olarak iskelet kaslarında yaygın denervasyon bulunan veya dejeneratif veya distrofik nöromusküler hastalığı olan vakalarda hekim tarafından kullanılmasına karar verilirse, suksametonyum ile ağır hiperkalemi gelişme eğilimi bulunduğundan, bu ilaç büyük bir dikkatle uygulanmalıdır.

Etkileşimler

Lysthenon’un önceden uygulanması, nondepolarizan kas gevşeticilerinin etkisini güçlendirir. Nondepolarizan kas gevşeticilerinin önceden uygulanması, Lysthenon’un yan etkilerini azaltır veya önler. Kalp ve dolaşımla ilgili yan etkileri halojenli anestezikler (halotan) artırır, ancak tiopental ve atropin azaltır.

Lysthenon’un nöromusküler blok yapıcı etkisini aminoglikozid veya polipeptid grubu antibiyotikler, amfoterisin B, siklopropan, prokainamid, kinidin, thiopental, parasempatokomimetikler, kolinesteraz inhibitörleri, ajmalin, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, fenelzin, siklofosfamid, tiofosfamid, oksitosin, simetidin, metoklopramid, ferfenazin, fenotiazin, lityum ve oral kontraseptifler artırır.

Malin hipertermi ihtimalini artırabileceğinden ve Lysthenon tarafından indüklenen kas hasarını artırabileceğinden uçucu anesteziklerin birlikte uygulanmasından kaçınılmalıdır. Suksametonyum klorür dijitalisin etkisini artırabilir (aritmi riski). Eşzamanlı kan veya plazma infüzyonu Lysthenon’un etkisini azaltır.

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] yan etkileri

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] dozu kullanimi

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.