Lenfoma Hastalağı ve Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Bugün Dünya Lenfoma Günü. Dünyada 1 milyon lenfoma hastas? bulunuyor. Lenf sisteminden kaynaklanan kanserlerin ortak ad? olan lenfomaya, böcek öldürücü ilaçlar gibi kimyasallara maruz kalmak bile yol açabiliyor.

551958_detay

?stanbul Haber Servisi – Dünyada 1 milyona yak?n lenf bezi kanseri (lenfoma) hastas?n?n oldu?u belirtiliyor. Uzmanlar, ülkemizde az tan?nan lenfoma konusunda erken tan?n?n önemini vurgulayarak “Ço?u zaman grip benzeri semptomlar gösteren lenfoman?n erken te?hisi ve uzman hekim kontrolünde yürütülen tedavisi sonucunda ba?ar? oran? oldukça yüksek” diyorlar.

15 Eylül Dünya Lenfoma Günü kapsam?nda uzmanlar, lenfoman?n erken tan? ve tedavisinin önemine dikkat çekecekler.

Dü?meyen ate?

Hekimler, koltuk alt?nda veya kas?klarda olu?an a?r?s?z bezelerin önemsenmesi gerekti?ini belirterek, gece terlemesi, sebebi bilinmeyen ve dü?meyen ate?, gribe benzer belirtiler gösteren lenfoman?n erken tan?s? ve gerekli tedavisi sonucunda, yüksek oranda iyile?me sa?land???n?n alt?n? çizdiler.

Lenf sisteminden kaynaklanan kanserlerin ortak ad? olan lenfoma, çok çe?itli alt tiplerden olu?uyor ve farkl? davran?? özellikleri gösterebiliyor. Ba????kl?k sistemini zay?flatan durumlar, baz? kimyasal maddelere (böcek öldürücü ilaçlar) maruz kalmak, belirli baz? virüslerden kaynaklanan hastal?klar?n da lenfomaya yol açabilen baz? risk faktörleri aras?nda yer ald??? biliniyor.

Lenfoma Hastalağı ve Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.