Laktik Asidozis

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Laktik Asidozis

İki mekanizma (sıklıkla ilişkili) yer alabilir:
glikolitik dokular tarafından aşırı laktik asit üretimi,
“glukoneojenik” dokular (özellikle karaciğer) tarafın­dan yetersiz kullanım.
Belli durumlar laktik asidoz riskini arttırır:
Böbrek yetmezliği, fonksiyonel yada organik.
Karaciğer yetmezliği, özellikle siroza bağlı.
Diabetik bir hastada iskemik ve anoksik durumlar (alt ekstremitelerin arteriosklerozisi, miyokard infarktüsü, serebrovasküler aksidan, kalp yetmezliği).
Biguanidlerle tedavi.
Laktik asidozis prognozu çok ciddidir (serilere bağlı olarak % 30 ila % 50 mortalite). Asidozis olan her dia­betik hastada laktik asit ölçülmelidir. Laktik asidozis 7 mmol/L’yi geçen bir laktik asit düzeyi olarak tanımlanır.

Laktik asidozisin tedavisi, hastanın hastaneye yatırıl­masını, sıklıkla bir yoğun bakım ünitesine kabul edilme­sini gerektirir. En iyi tedavi, önleyici tedavidir”, laktik asidozisi arttıran biguanidler kesilmelidir. Herhangi bir cerrahi girişim ya da kontrast maddeli radyolojik mua­yeneden 24 saat önce de biguanid tedavisini kesmek ge­rekir.

Laktik Asidozis adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.