LACIPIL Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Piyasa Şekilleri:

28 tablet içeren alüminyum strip ambalajlarda.

Kullanım Şekli:

Önerilen başlangıç dozu günde 1 kez 4 mg’dır. Hergün aynı saatte tercihen sabah alınmalıdır. Lacipil, yiyeceklere bağlı olmaksızın günün herhangi bir saatinde alınabilir. Çocuklarla ilgili klinik deneyim yoktur. Gerekirse, tüm farmakolojik etkilerini göstermesi için yeterli bir süre 4 mg’lık doza devam edilir; daha sonra doz 6 mg’a yükseltilebilir. Yaşlılarda başlangıç dozu günde 1 kez 2 mg olmalıdır. Günde 4 ve 6 mg’a yükseltme yukarda belirtildiği gibi yapılabilir.

Endikasyonları:

Hipertansiyon tedavisinde, tek başına veya diğer beta blokerler ve diüretikler gibi antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Lasidipine karşı aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar:

Lasidipinle yapılan çalışmalarda sinoatriyal düğümün (SA) spontan fonksiyonlarını etkilemediği veya atriyoventriküler düğümde (AV) iletim uzamasına neden olmadığı görülmüştür. Ancak; kalsiyum antagonistlerinin SA ve AV düğümlerini teorik olarak etkileyebileceği düşünülerek önceden SA ve AV aktivitelerinde anormalliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Sağlıklı gönüllülerde ve hayvan çalışmalarında lasidipin miyokard kasılmasını engellemez. Fakat diğer kalsiyum antagonistleri gibi lasidipin zayıf kalp rezervi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer harabiyeti olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır, çünkü antihipertansif etki artabilir. Lasidipinin gebelikteki güvenilirliğiyle ilgili bilgiler bulunmamaktadır. Hayvan çalışmalarında teratojenik etki veya gelişme bozukluğu görülmemiştir. Hayvan çalışmalarında lasidipinin anne sütüyle atıldığı saptanmıştır. Gebelikte ve emziren annelerde beklenen yararları, fetüs veya yenidoğan üzerindeki advers etki olasılığından fazlaysa kullanılmalıdır. Lasidipinin doğumda uterus kaslarında gevşemeye neden olabileceği olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Yan Etkileri:

Genellikle iyi tolere edilir. Periferal vazodilatasyon etkisine bağlı olarak bazı kişilerde önemsiz yan etkiler görülebilir. En sık rastlanan yan etkiler baş ağrısı, yüzde kızarıklık, ödem, baş dönmesi ve çarpıntıdır. Bu tür etkiler geçicidir ve genellikle aynı dozda lasidipin tedavisine devam edildiğinde ortadan kalkar. Halsizlik, deri döküntüsü (eritem ve kaşıntı), mide bozukluğu, bulantı ve poliüri nadiren rapor edilmiştir. Az sayıda hastada, diğer kalsiyum antagonistlerinde olduğu gibi göğüs ağrısı ve diş eti hiperplazisi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanıldığında (örn. diüretikler ve beta blokerlerle) lasidipinin hipotansif etkisi artabilir. Simetidinle birlikte verildiğinde plazma düzeyi artabilir. Lasidipinin albumin ve Alfa-1 glikoproteine yüksek oranda bağlanır (>%95). Sık kullanılan antihipertansif ajanlarla örneğin beta blokerler ve diüretikler veya digoksinle hiçbir etkileşimi bildirilmemiştir.

LACIPIL Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.