KUMAR VE ZARARLARI

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

KUMARIN GETİRDİĞİ PERİŞANLIKLAR

Bir kısım insanlar, binbir emek sarf ederek, sıkıntı ve meşakkat çekerek kazandıkları mal varlıklarını, kumar masalarında bir anda kaybetmek bedbahtlığına düşmekte ve kendileriyle berâber âilelerini, çoluk-çocuklarını da perişan etmektedirler.
Alın teri dökmeden, çalışmadan kazanmak hırsına kapılanlar, çalışıp kazanan insanların mâlî servetlerine çeşitli yollarla sâhip olmak istemektedirler. Maalesef tenbelliği ve miskinliği âdet hâline getirenler, köşe başlarında ve kumar masalarında, varlık sâhibi olan kimseleri avlayıp, kandırıp aldatmak yollarını bulmuşlar ve insanların zaaflarından faydalanmak sûretiyle bunda muvaffak da olmuşlardır. Çeşitli oyun ve eğlenceleri kumara vâsıta yapmışlar ve böylece haksız kazanç yollarına sapmışlardır.
Kumar oynamayı ve böylece para kazanmayı sanat hâline getiren ve kendini açıkgöz yerine koyan kumarbazlar, nice insanların âile yuvalarının yıkılmasına sebep olmuşlardır. Kumar masasında, bir anda malını kaybedenler, çoğu cinâyetle ve hapishâneye düşmekle sonuçlanan nâhoş, çirkin olaylara sebep olmakta, evde kendisini bekleyen yavrularını mahzûn etmekte ve onları derin üzüntülere boğmaktadırlar.
Para veya başka bir menfaat karşılığı oynanan bir oyun olan kumarın, fertlere, âilelere ve cemiyetlere, velhâsıl bütün insanlara zararı dokunan kötü alışkanlıklardan ve haksız kazanç yollarından biri olduğunda şek-şüphe yoktur. Kumar, toplumu kemiren bir sosyal yaradır.
KUMAR NEDİR?
Bilindiği gibi kumar”, bir malı, eşyâyı veya parayı ele geçirmek ve onu mülk edinmek niyetiyle, oynanan her türlü tâlih, şans oyununun adıdır. Karşılıklı para veya mal koyarak bahse tutuşma şeklinde olur. Tek tarafın mal, para vermeyi kabul etmesi hâlinde kumar olmaktan çıkar.
İki veya daha çok kişi arasında, bahse girilen konuda kaybeden tarafın mal vermeyi kabûl etmesi şartıyle yarış etmek, bilmece çözmek, bir oyunun ve at yarışı vs. gibi bir sporun sonucunda bahse girmek, ilmî bir münâkaşada bulunmak yollarından her biri kumar olur.
Birkaç kimsenin aralarında para veya mal toplayarak piyango çekip, isâbet etmeyenlerin isâbet edenlere mal veya para vermek için sözleşmeleri yine kumardır. Para ile kazanmak için tahminde bulunma, toto şeklinde de oynanır.
Paralı olarak, tek veya çift zarla oynanan her türlü tavla, satranç, dama ve hatta çocukların ceviz ve misket oynaması gibi oyunlar da kumar olur.
KUMARIN TARİHİ
“Kumar” adı verilen her türlü tâlihe, şansa ve tahmine dayanan oyunlar, insanlık târihinin hemen her devrinde, bütün toplumlarda oynanmıştır.
İslâmiyetten önceki devirlerde, Araplar arasında kumar meşhur olmuştur. Çin’de ve İran’da da yaygın olan kumar oyunu için hususî yerler yapılmıştır.İran’da, kumarın daha çok oyun kâğıtlarıyle oynanması şekli yayılmıştır.
Eski Romalılar zar atarak kumar oynarlardı. Roma imparatorları şahsî ve hattâ devlet gelirlerini arttırmak için piyango düzenlerlerdi.
İnsanların hayâtına kasdedecek kadar ileriye vardırılan kumarda, çoğu zaman Cermenler, hayatlarını bir zar atışına bağlarlardı. Cermen kabîleleri arasında, yüksek meblağlar (mikdârlar) ortaya konarak kumar oynandığını Romalı târihçi Tacitus yazmaktadır.
Bugün, her ülkede, kânûnî yasaklamalara rağmen maalesef kumar oynanmaktadır.
Avrupa ülkelerinin çoğunda, devletin hiçbir müdâhalesi olmadan kumar oynanmaktadır. Çeşitli târihlerdeki devlet yasaklamaları da hiçbir fayda sağlamamıştır.
Oyun kâğıtları ile kumar oynamak ve fala bakmak, başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaygındır. Zamânımıza kadar gelen çeşitli şekillerdeki kâğıt oyunları, toplumlarda hastalık derecesinde yayılmıştır. Hele bugün İnternet üzerinden çeşit çeşit kumarlar oynanmaktadır.
Fransa’nın güneyinde Monaco Prensliğindeki Monte Carlo şehri, bugün Avrupa’nın başta gelen kumar merkezidir. Bugün kânûnî izin yolları da açık tutularak, birçok sportif faaliyetler, piyangolar ve at yarışları, insanların kazanç yolu hâline getirdiği bahis, şans, tâlih oyunları şeklinde kumar oynanmaktadır.
Bütün ilâhî dinlerde, insanlar arasında, kumar oynamak sûretiyle haksız kazanç sağlanması yasaklanmıştır. İslâmiyette alış-veriş, yâni ticâret, hediye, zekât, sadaka ve mîras ile mal elde etme helâldir; bu yolların dışında kalan gasp, hîle, fâiz, rüşvet, kumar vs. gibi yollarla haksız kazanç yasak edilmiştir, harâmdır.
Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerde, kumarın da şarap gibi hem harâm, hem de pis olduğu bildirilmektedir:
Allahü teâlâ, Mâide sûresinin 90-91’inci âyetlerinde meâlen: “Ey îmân edenler! Şarap (sarhoş eden her türlü içki), kumar oynamak, ibâdet için dikilen taşlar(putlar)(Cahiliyye devrinde kullanılan) fal ve şans okları hep şeytanın işinden pis şeylerdir. Onun için bunlardan sakınınız, uzak durunuz ki, kurtuluşa eresiniz. Muhakkak şeytan, şarapta ve kumarda, aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan sakınmaz mısınız?” buyurdu.

KUMAR VE ZARARLARI adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.