Kulak Temizligi ve Hijyeni

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kulak Hijyeni

Kulak dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç kısımdan oluşur. Dış kulak; kulak kepçesi ve dış kulak yolu ol­mak üzere iki kısımdan oluşur. Kulak kepçesi elastik kıkırdaktan oluşmuştur. Dış kulak yolunun kıkırdak bölümü öne doğru, kemik bölümü ise arkaya doğru konkavlık gösterir. Bu nedenle kulak zarını görebil­mek için kulak kepçesi yukarı ve arkaya doğru çekilir. Bebeklerde kemiksel dış kulak yolu henüz oluşmadığı için kulak kepçesi sadece arkaya doğru çekilir. Kulak kepçesinin kısmen sesi toplayıcı fonk­siyonu vardır

Orta kulak birbirleriyle ilişkisi olan boşluk ve ka­nallardan oluşmuştur. Orta kulak boşluğu (cavum tympani) önde Eustachi ile nazofarenkse açılmak­tadır. Arkada mastoid hücreleri ile devam etmek­tedir. Tüm bu boşlukları Eustachi tübünden gelen hava doldurur. Orta kulak boşluğu dikdörtgen bir ku­tuya benzer. Bu boşlukta malleus, incus ve stapes kemikçikleri, iki kas ve nervus facialis ve sinirler bulunur.

tç kulak işitme ve denge ile ilgili reseptörlerin bu­lunduğu kısımdır, yuvarlak ve oval pencereler yolu ile orta kulakla, cochlea ve vestibuli yoluyla kafa içine bağlantılıdır. Kulak kepçesinin topladığı ses enerjisinin, kulağın çeşitli bölümlerine değişikliklere uğradıktan sonra aksiyon potansiyelleri halinde beyi­ne gönderilip burada ses halinde algılanması olayına işitme denir. Sesin saniyedeki titreşim sayısına sesin frekansı, tonu yada perdesi denir. Sesin frekansı sa­niyedeki titreşim sayısı Hz. ile ifade edilir. İnsan kulağı 16-20.000 frekansları arasını işitebilir. İnsan kulağı her titreşimi ses olarak duymaz. Konuşma ses­leri en geniş olarak 50.0-4000 Hz arasındadır. İşitme fonksiyonu ses dalgalarının dış kulak yoluna girmesi ile başlar. Dış kulak yolu kanalı ses dalga­larını sıkıştırır. Ve gergin olan kulak zarına iletir. Hava yolu denilen bu işitme sistemine karşılık kafa kemikleri de titreşimleri iç kulağa kadar ulaştıra­bilmekte, bu yol ile işitme sağlanabilmektedir.

Vestibuler Labirent denen iç kulaktaki denge mer­kezi periferden gelen üç sistemin (Labirenter, oküler, eklem ve kaslardan; derin organlardan gelen duy­ular) altındadır. Bu sistemlerden birindeki bozukluk vertigoyu (baş dönmesi) ortaya çıkarır. Belirli bir za­man birimi içinde bu üç sistemden ikisi normal şekilde çalışıyorsa organizma genel olarak dengesini koruyabilir. Ancak iki sistemin birden fonksiyon dışı kalması ağır bir denge bozukluğuna neden olur.

BUŞONLAR (Kulak kiri): Tıkaç dış kulak yolu derisinde bulunan guddeler tarafından salgılanan salgılarla ve deride toplanan epitel hücrelerinin bir araya gelerek birikmesinden ileri gelir. Lavaj yapıldığı için sık sık buşon olması, yani bir alışkanlık söz konusu değildir. Bazı kişiler yapacakları temizlik ile salgıların birbirine yapışarak içeri, yani kulak zarına doğru itilmesine neden olurlar. Buşon oluş­tuktan sonra dış kulak yolunu tıkayarak işitmeyi en­geller. Dolgunluk ve kaşıntıya neden olur. Bu buşonlar bir kaç gün gliserin damlatılıp yumuşatıldıktan sonra lavajla çıkarılır.

Kulak Temizligi ve Hijyeni adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.