Kulak Cinlamasi Tinnitus Hastaligi Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kulak Çınlaması Tedavisi (Tinnitus Hastalığı Nedir)

Tinnitus ya da kulak çınlaması herhangi bir dış uyarı olmaksızın ses algılanması olarak tanımlanabilir, işitsel halüsinasyon ile tinnitus çok ince bir sınırla birbirinden ayrılır. Tek yanlı pülsatil olmayan tinnitus akustik nöroma olasılığını düşündürmeli­dir. İletim tipi işitme kaybı dış gürültüleri maskelediğinden, işitme sisteminde üreti­len gürültüleri ve kafa içinde oluşan he-modinamik sesleri daha fazla duyulur ha­le getirir. Bu nedenle iletim tipi işitme kaybına ya da enflamasyona bağlı yerel kan akımını artıran her durum tinnitusa neden olabileceğinden önce dışkulak yo­lu ve ortakulak değerlendirilmelidir.

Palatal miyokloni, timpanometri ya da pa-latal EMG’de ortakulak kaslarının yinele­yen kontraksiyonları şeklinde görülür ve kulakta spazmodik tıkırtılara neden olur. Somatik sesler arasında servikal vertebra sesleri ve temporomandibüler eklem ses­leri de sayılabilir.

Sensorinöral tinnitus genellikle sensorinö-ral işitme kaybıyla birliktedir ve klinikte en çok görülen tiptir. Normal işiten hasta­larda da bulunabilir. Meniere hastalığmda-ki tinnitus alçak frekanslı dalgalı bir tinni-tustur. 20-40 yaşları arasında, kulakta dol­gunluk ve iletim tipi işitme kaybıyla birlik­te görülen tinnitusta öncelikle otoskleroz akla gelmelidir.

Hemodinamik (Pülsatil) tinnitus, hastala­rın yaklaşık %10-15 kadarında sorun yara­tır. Anevrizma, arteriovenöz fistül, aterom plağı, aberan koklear arter bu tür tinnitu-su üretebilir. Stria vaskulariste geniş bir damar ağı vardır. Kalpten çıkan kanın üç­te biri koklea yakınından geçer. Ancak normal işitme sistemi bunlarda üretilen gürültüyü duymaz. Pülsatil tinnitus orta­kulaktaki vasküler kütleleri de düşündür­melidir. En çok glomus jugulare tümörü akla gelmelidir. Söz konusu tümör kont­rastlı BT taramasıyla oldukça iyi değerlen­dirilir.

Bazı kişiler yarar sağlamak için, nesnel bir ölçümü olmadığını bilerek tinnitus iddi­asında bulunabilirler. Ancak oto-emisyon ile söz konusu organik olmayan tinnitus-lar ayırt edilebilmektedir. Erişkin nüfusun yaklaşık %45’i zaman zaman çınlama duy­duğunu bildirir. Her bin kişiden biri ise tinnitusun normal yaşama biçimini son derece etkilediğinden yakınır. Tinnituslu hastaların çoğunda anksiyete ve depres­yon bulunur. Hastalarda ototoksik ilaçlar, alkol, geçirilmiş kulak hastalıkları ve yük­sek gürültü gibi hazırlayıcı etmenler araş­tırılmalıdır.

Hafif derecedeki tinnituslarda yeterli bir araştırma ve uygun yaklaşım, önemli bir kafaiçi sorun olmadığı konusunda hastayı ikna etmede yararlı olur. Tinnitusa uyum ortalama 1 yıl içinde gelişir. Uyum oluş­tuktan sonra tinnitus değişmediği halde rahatsız edici özelliği kaybolur ve hasta yalnızca dikkat ettiğinde tinnitusu duyar.
Damar ve kaslardan kaynaklanan tinnitusların tedavisi genellikle başarılı sonuç ve­rir. Sensorinöral patolojilerden kaynakla­nan tinnitus tedavi ile yok edilemeyece­ğinden, yapılacak olan tedavi hasta uyu­munun sağlanmasına yönelik olacaktır.

İlaç tedavisinde nikotinik asit, karbamaze-pin, fenitoin, lidokain, sodyum valproat kullanılabilir. Bu ilaçlar gevşeme teknikle­riyle birlikte uygulandığında beklenen ya­rar artmaktadır.

İşitme aygıtları tinitusu maskelemede kul­lanılır, işitme kaybı ve tinnituslu hastada böyle bir aygıt öncelikle işitme kaybının giderilmesine yönelik uygulanır. Tinnitus maskeleyici aygıtlar daha etkilidir. Bunla­rın en iyisi kulak arkasına takılanlardır. Aygıt bir gürültü üretici, bir amplifikatör ve bir elektronik süzgeç devresinden oluşur. Tinnitusun frekansı ile gürültü arasın­da çok az ilişki vardır. Herhangi bir mas­keleme türü tinnitusu bastırabilir. Burada amaç hastanın tinnitusa uyumunu sağla­mak ve bir dereceye kadar maskeleme ile tinnitusun kontrol edilmesidir. Elektriksel stimülasyonda, doğrudan koklea yuvarlak penceresine verilen pozitif akım, uygulan­dığı sürece tinnitusu bastırır, ancak bu şe­kilde kalıcı hasar ortaya çıkabilir.

Psikoterapi tinnituslu hastaların sorunları­nı çözmede yararlı olabilir. Tinnitusu olan herkes sorunun ne derece rahatsızlık veri­ci olduğunu bilir. Hastanın anksiyete ve depresyonu tinnitusla daha da şiddetlenir ve sonuçta intihara kadar giden durumlar ortaya çıkabilir.

0 yorum yapılmış


  Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/acilservis.pro/httpdocs/wp-content/themes/acilservis/inc/function-opt.php on line 949
 1. avatar

  Ne yaptımsa boş,kullanmadıgım ilaç kalmadı ancak serumbazen faydalı oluyor,maskelemeyide denedim ancak her iki kulakta olunca o da hikaye . gerşekten tıbbın bu derece aciz oldugunu bilmezdim.

  muttalip çıtak08-13 05:30
 2. avatar

  Tıp gelişiyor diyorlar lakin tinnitusa kesin çözüm bulamadı..cihaz,bitkisel haplar,psikolojik tedavi vs vs hepsi hikaye….Gerçekten çok rahatsız edici hastalık.. çözüm bulana hediye alacam

  Atalay KONURalp04-13 23:28

Kulak Cinlamasi Tinnitus Hastaligi Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.