Konsantrasyonu Sağlamanın Kolay Yolu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Harriet Griffey, ’The Art Of Concentration’, Türkçe’ye çevirmek gerekirse, ‘Konsantrasyon Sanat?’ adl? kitab?nda dikkatimizi toplaman?n s?rr?n? payla??yor.

Kahveyi kesin

Sizi biraz ay?lts?n diye içti?iniz bir bardak espresso, asl?nda her ?eyi berbat edebilir. Evet, kafein sizi daha uyan?k yapacakt?r; fakat bu enerji ancak k?sa süreli geçici bir enerjidir. Kafein, ayn? zamanda vücudun etkin maddelerinin görevleriniz yerine getirmesini engeller. Dolay?s?yla sonunda, kendinizi uzun süreli konsantre olam?yorken bulursunuz.

554908_detay

Glisemik indeks meselesi

Yediklerinizin konsantrasyon üzerindeki etkisi oldukça fazlad?r. Ayr?ca guruldayan midenizin dikkatinizi da??tma olas?l??? da oldukça yüksektir! Kan?n?zdaki ?eker düzey azald???nda, enerjiniz de dü?er, dolay?s?yla konsantrasyonunuz da azal?r. Unutmay?n; beynin birinci temel enerji kayna?? glukozdur. Yulaf, tam tah?ll?lar, baklagil gibi glisemik indeksi dü?ük besinler tüketirseniz, ?eker seviyeiz de dengeli kalacakt?r.

Ara verin

Konsantrasyonunuzu güçlendirmenin bir di?er yolu da kendinize arada bir “Dur” diyebilmektir. “Dur” derken kafan?zda dolan?p duran ‘bütün’ kafa kar??t?r?c?lardan bahsediyoruz. Yani bu molada di?er tüm dü?ünceleri kafan?zdan silerek ve o an tamamen konsantre olman?z gereken i?e odaklanarak dikkatinizi güçlendirebilirsiniz. Bunu birkaç kez üst üste uygulad???n?zda al??kanl??a dönü?ecek; ve zamanla konsantrasyonunuz kuvvetlenmi? olacakt?r.

Do?aya dönü?

Ya?ad???m?z modern ça?da normal olarak sürekli bir ko?u?turma halindeyiz. Hele ki bir metropolde ya??yorsak… ?? d???nda vakit ay?rabildi?imiz sosyal hayat?m?z da yine beton binalar ve yapay yemeklrle geçip duruyor. Bu yüzden bo? vakitlerinizde do?aya kendinizi b?rak?n. Bir ormana gidin veya bir çiftli?i ziyaret edip organik beslenmeyi deneyin. Do?an?n size ne kadar iyi gelece?ini tahmin bile edemezsiniz!

Konsantrasyonunuza konsantre olun

Evet, biraz tuhaf bir ba?l?k oldu, kabul! Bunu nas?l ba?aracaks?n?z? Öncelikle, konsantre oldu?unuz zamanlar?n bilincinde olun. Yani dü?ünün; müzik dinlerken mi, bir arkada??n?zla konu?urken mi, yoksa bulmaca çözerken mi dikkatiniz daha derli toplu? Bu sorunun cevab?na dayanarak, kafan?zda o an? deneyimleyin ve haf?zan?z? olabildi?ince gerçekçi k?l?n. Bu ?ekilde hayalgücünüz ve hisleriniz sizi konsantre olmaya te?vik edecektir.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    daha 25 yaşındayım bu durum beni çok üzüyor ne yapsam hiçbirşeye konsantre olamıyorum pisikiyatriye gittim konsantre bozukluğumun olduğunu söyledi ayrıca sinir bozukluğuda var bir torba ilaç kullandım migrenimde var sadece beni uyuşturuyo ilaçlar artık kullanmıyorum ilaçlarımı bu durumdan nasıl kurtulabilirim

    rukiye görgülü10-22 23:08

Konsantrasyonu Sağlamanın Kolay Yolu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.