Konjesif Kalp Yetmezligi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Konjesif Kalp Yetmezliği

Tanım: Herhangi bir nedenle kalbin, dokuların gereksinimi olan miktardaki kanı pompalayamaması ile birlikte sistemik ya da pulmoner ven sisteminde konjesyon bulunması hali konjestif kalp yetmez­liği olarak tanımlanır. Kalp yetmezliğine yol açan durumlar şöyle özetlenebilir;

Miyokart hasarı: Koroner arter hastalığı, kardiyomiyopati, miyokar-dit ve hemokromatozis, amiloidozis, sarkoidozis gibi miyokardın in-filtratif hastalıkları sonucu miyokart kontraktilitesi azalır. Aşırı yükleme: Aşağıdaki durumlarda kalpte aşırı yüklenme olur.
Sistemik direncin artması: Hipertansiyon, pulmoner kapak ve aort kapağı darlığı sonucu kalp aşırı bir yüke karşı çalışır.

Vurum volumünün artması: Aort, mitral ve triküspit kapağı yet­mezliği sonucu miyokardın fırlatması gereken kan miktarı artar.
Vücudun oksijen gereksiniminin artması: Tirotoksikoz, anemi, ge­belik miyokardın daha fazla çalışmasını gerektirir. İatrojenik miyokard hasarı: Aşağıdaki ilaç ve tedaviler miyokarda da hasar verir.

Doxorubicin (Adriamycin) veya disopyramide (antiaritmik ilaç) te­davisi miyokarda hasar verir.
Mediastinal tümör ya da Hodgkin hastalığı nedeniyle radyasyon tedavisi miyokarda hasar verir.

Kalbin sol tarafının pompa gücü azalırsa olay sol kalp yetmezliği, sağ tarafının pompa gücü azalırsa sağ kalp yetmezliği olarak ad­landırılır.

Konjesif Kalp Yetmezligi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.