Koku Alma Bozuklugu Koku Alma Kaybi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Koku Alma Bozukluğu, Koku Alma Kaybı

Toplumun %1-2’sinde bulunan koku duyusundaki bozukluk sık sık hekime başvurma nedeni olmaktadır. Burun ve sinüslerle ilgili yakınmaları olan hastalarda koku alma işle­viyle ilgili ikincil yakınmalar da olmaktadır. Özellikle yaşlılar ve demansa girmiş olanlar koku alma kaybının farkında olmamaktadır. Duman, yangın, gaz kaçağı ve bozulmuş yi­yeceklerin fark edilmesi gibi güvenlikle ilgili konular nedeniyle koku alma işlevinin doğru değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Koku duyusunun tamamen kaybolması anos-mi olarak adlandırılır. Gerçek anosminin ne­denleri çok çeşitli olabilir. En sık karşılaşılan nedeni burun içi hava yolunun tıkanıklığıdır. Bunlar travma (septum deviasyonu), alerjik ödem (burun polipleriyle birlikte), enflamatu-ar ödem (viral üst solunum yolu enfeksiyon­ları), eksuda ve neoplazmalardır. Burundaki yabancı cisim de, çevredekileri rahatsız ede­cek ölçüde kötü kokuya neden olarak burun tıkanıklığı, burundan kötü kokulu akıntı ve anosmiye yol açabilir. Burun mukozası harabiyetine yol açan atrofik rinit, senil atrofi, tok-sik kimyasal maddeler (çinko sülfat, kurşun, uçucu gazlardan benzen, formaldehit, benzol, mentol), olfaktor siniri zedeleyen burun içi cerrahi girişimler de anosmi nedenleri arasın­dadır.

Anosmili hastada ilk önce çok ayrıntılı bir bu­run muayenesi yapılmalıdır. Hastanın öyküsü alınarak, koku alma bozukluğunun nedenleri araştırılır. Burun, paranazal sinüs ve beyin BT’leri yardımcı muayene yöntemleridir. Intrakranyal lezyonlar, frontal lob tabanını ve kribriform laminayı tutan tümörler, olfaktor sistemin iskemisine yol açan vasküler olaylar, kafa travması (kribriform lamina kırığı, olfak­tor sinir kesişi, frontal lob-olfaktor bulbus hemorajisi) nörolojik açıdan araştırılması gereken durumlardır.

Doğumsal hastalıklardan Kallman sendromu (olfaktor yapı hipoplazisi-hipogonadotropik hipogonadizm) otozomal dominant geçiş gösterir ve anosmi, sağırlık, kriptorşidi ve renal-kranyofasyal anormallikler gibi belirtiler gösterir.

Koku ve tat testleri, koku bozukluklarının ta­nısında vazgeçilmez incelemelerdir. Pensil-vanya Üniversitesi Koku Tanımlama Testi (PÜKTT) en nesnel testlerden biridir. Son za­manlarda anosminin hızlı değerlendirilmesi için alkol koklama testi (AKT) geliştirilmiştir. Koku alma bozukluğunun ayırıcı tanısı 200’den fazla hastalığı kapsar. Bunama baş­langıcı olan hastalarda koku alma işlevi bo­zulduğundan koku alma testleri Alzheimer hastalığının başlangıç dönemlerinde saptan­masına yardımcı olur. Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, insan bağışıklık eksikli­ği sendromundaki nörokognitif bozukluklar da koku alma işlevini bozabilir. Yaşlılarda ko­ku alma azalır, koku alınamayınca besinler iş­tah uyandırmaz ve sağlıklı beslenme gerçek­leşmez.

Parosmi (hayali kokuların algılanması) ve hiperosmi (koku uyaranlarına karşı aşırı duyar­lılık) tanımlanmalıdır. Bu durumlar genellikle merkezi beyin lezyonlarını gösterir.

Histerik hastalar ya da sahtecilik tanımında Schneider’in öne sürdüğü test kullanılabilir. Koku epiteli trigeminus sinir liflerini de içerir ve bunlar uyarıldığında hastada karıncalan­ma, uyuşukluk gibi duyumlara yol açar. Orga­nik anosmili hasta amonyakla (trigeminus uyaranı) yanma ya da karıncalanma duyar an­cak kahve kokusunu (saf olfaktor uyaranı) al­gılayamaz. Sahtecilik kuşkusu olan kişi ise karmaşık yanıtlar verir.

Burun tıkanıklığına yol açan organik neden­lerden rinitler, polipler ve yabancı cisimlerin tedavisiyle koku duyusu geri dönebilir. Ancak viral üst solunum yolu enfeksiyonu olan yaş­lı hastalarda anosminin bir haftadan daha uzun sürmesi durumunda hastalığın progno-zu genellikle kötüdür.

Birçok hastada denenmiş olan çinko ve korti-kosteroid tedavisinden başarılı sonuç alına­mamıştır.
Anormalliğin nedeni intrakranyal bir lezyonsa yararlı bir tedavi yoktur. Lezyonun periferik olduğu durumlarda prognoz biraz daha iyidir ve kapsamlı tedaviyle sonuç alınabilir, ilk aşamada poliplerin çıkarılması ya da endoskopik sinüs cerrahisi gibi bir girişim uygulanır, bunu altta yatan alerjik rinit tedavisi izleyebilir.

Koku Alma Bozuklugu Koku Alma Kaybi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.