Kizamik Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kızamık Nedir

Solunum yoluyla yayılan oldukça enfekte viral bir hastalıktır. 8-21 günlük bir kuluçka dönemi vardır. Enfeksiyon periyodu, dökün­tü başlamadan önce ve döküntü başladıktan sonra 3-5 gündür. ABD’ de 1988-1989 yıllarında kızamık vakalarında bir artış gözlen­miş, bu artışa iki faktör katkı sağlamıştır. Bunlar;

1. Okul öncesi çocuklarda aşı yetersizliği,
2. Aşılanmış bireylerde bağışıklanma yetersizliğidir.

1989 da 18.000 vaka kaydedilmiş ve 41 ölüm olayı gerçekleş­miştir. Hastanelerde kızamık taşınmasına katkıda bulunabilir. Özel­likle acil ünitelerden yayılma toplumsal salgınları destekler. Kıza­mık olması şüpheli her hangi bir hasta ayrı bir odada izole edilme­lidir. Hassas hastalar ya da personel, hasta odadan ayrıldıktan son­ra en azından 1 saat, tercihen 2 saat bu odaya girmemelidir.

Belirti ve Bulgular

Makulopapüler döküntü (3 gün ya da daha fazla sürer, merkez­den başlar, kol ve bacaklara yayılır), ateş, öksürük, konjuktuvit ve soğuk algınlığı belirtileridir.

Tanı

Belirti ve bulgularla tanı konur.

Kızamık Tedavi ve Bakım

Komplikasyonsuz kızamığın spesifik bir tedavisi yoktur. Tedavi tamamen semptomlara yöneliktir. Ateş düşüp öksürük azalıncaya kadar çocuk yatakta tutulur.
Bakımda; döküntülerden 4 gün önce ve 5 gün sonrası bulaşıcılık süresi olduğundan solunum izolasyonu önlemleri alınır. Kaşmtıyi önlemek amacıyla ılık sodyum bikarbonatlı su ile silme banyo verilir, aynı amaçla kalaminli (caladryl) losyonlarda kullanılır.Yük­sek ateşte ılık su ile kompres uygulanır. Ateş ile ilgili komplikas-yonlara yönelik gözlem yapılır. Dehidratasyonu önlemek için aldığı çıkardığı sıvı kontrol edilir. Ateşli dönemde sulu, ateş düştükten sonra katı gıdalara geçilir. Tırnaklar kısa kesilerek deride kaşınma ile oluşacak travmalar önlenir, Gözlerde aşırı mükopürülan akıntı varsa % 2’lik asit borikli su veya serum fizyolojik ile göz irigasyo-nu yapılır. Kirpikler yağlanarak birbirine yapışması önlenir. Fotofo-bi nedeniyle direk aydınlatma yapılmaz, ancak güneş ışınları anti­septik etki gösterdiğinden yararlıdır. Kulak akıntısı varsa drenajı kolaylaştırmak amacıyla hastanın başı akıntılı kulak tarafına doğru yatırılır. Kulak kepçesinin akıntıdan irite olmaması için yağlanır. Kulak ağrısında artma ve ateşte yükselme olup olmadığını belirle­mek için iyi gözlem yapılır.

Korunma

Bütün çocuklar aşılanarak aktif bağışıklık sağlanmalıdır. Aşısız çocuklara gammaglobülin uygulanarak hastalığın hafif ve kompli­kasyonsuz geçirilmesi sağlanır. Tüm acil personeli kızamığa karşı aşılanır.

Kizamik Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.