Kilolusuna da Zayıfına da Egzersiz

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

 

EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuEkleBunu RSS Ekle Butonu
?i?manl???n olu?ma sebeplerinden birisi yanl?? beslenme, di?eri ise hareket azl???d?r. Bedensel egzersiz sadece ?i?man ki?ilerin zay?flamak için yapmas? gereken bir uygulama de?ildir. Zay?f ki?ilerin de sa?l?klar? için egzersiz yapmalar? gereklidir. Egzersiz ya? vermek, kondisyon ve kas kitlesini geli?tirmek için uygulanabilir. Ya? vermeye yard?mc? egzersizler di?er egzersizlere oranla daha dikkat ve devaml?l?k gerektirmektedir. Vücuttaki deri alt? ya? dokusunu istenilen düzeye indirebilmek için s?ras?yla ve bilinçli olarak uygulamalar? gerekmektedir. * Egzersiz ba?lamadan önce sa?l?k kontrolünüzü, kan, idrar ve tansiyon ölçümlerinizi yapt?rman?z ve egzersiz yapmaya bir sak?ncan?z olup olmad???n? doktorunuza dan??man?z gerekmektedir. Bu ölçümler sizin güvenli olarak egzersiz yapman?z için önemlidir.Nab?z say?s? * Egzersizi hayat boyu uygulayaca??n?z? dü?ünerek egzersizi gün içinde nas?l ve ne zaman yapaca??n?z? dü?ünmeli ve o program? uygulamaya çal??mal?s?n?z. * Yapaca??n?z egzersiz program? için egzersiz türüne uygun k?yafet ve ayakkab? seçilmelidir. * Egzersiz ba?lamadan önce sa?l?k kurulu?lar?nda ve kliniklerde ya?, kas ve vücut suyu ölçtürülerek beslenme ve egzersiz programlar? için gerekli olacak kriterler elde edilecektir. * Egzersize ba?lanacak ilk 10 gün sadece kardiyovaküsler çal??malar (yürüme, egzersiz, bisiklet, kürek aleti veya step makinesiyle) yap?lmal?d?r. * Yap?lacak kardiyovaküsler çal??malar max, nab?z yüzde 60 ile yüzde 70 aras?ndaki nab?z say?lar?nda olmal?d?r. (Örnek 220 sabit say?s?ndan ya??n?z? ç?kar?n 220 – 40 = 180 ç?kan say?y? 0.60 ve 0.70 ile çarp?n bu iki nab?z say?s? aras?nda max. 1 saat, minimum 35 dk. kardiyovaküsler egzersiz yapmal?s?n?z (180.0.60 = 108 veya 180.0.70 = 126.) * Nab?z say?lar?n? ölçen nab?z ölçer saatlerden edinerek, egzersiz temposunu rahatl?kla ayarlayabilirsiniz. E?er bu saatlerden bulamazsan?z el bile?inden nabz?n?z? sayarak da 1 dakikadaki nabz?n?z? ö?renebilirsiniz.
EkleBunu RSS Ekle Butonu


Kilolusuna da Zayıfına da Egzersiz adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.