KİBAS – Kafaici Basinci Artma Sendromu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Nöroloji Hastalıkları

Kafa İçi Basıncı Artma Sendromu (KİBAS)

Beyin ventrikülleri içerisindeki serebrospinal sıvının basıncı intrak-raniyal basınç veya kafa içi basıncı olarak tanımlanır. Normalde ka­fa içi basıncı 80-180 mm H2O veya 0-15 mm Hg arasında değişir. Bu değerlerin üzerine çıktığında kafa içi basıncında artma söz ko­nusudur.

Etiyoloji

Beyin lezyonları,
Hidrosefali,
Ödem,
Hemoraji,
Tümör,
Apse,
Enfeksiyonlar,

Kibas Belirtileri ve Bulgular

İç çekme (ilk belirtilerindendir).
Esneme (ilk belirtilerindendir).
Husursuzluk (ilk belirtilerindendir).
Fışkırır şekilde kusma (ilk belirtilerindendir).
İrritabilite,
Konfüzyon,
Disoryantasyon,
Deliryum,
Bilinç seviyesinin azalması,
Pupilla reaksiyonunda yavaşlama,
Pupillalarda anizokori,
Görme keskinliğinde azalma,
Papil ödemi
KİBAS acil bir durumdur, zamanında tedavi edilmezse herniasyon gelişebilir.

Foramen Magnum Herniasyonu

Beyin sapındaki oluşumların ka­fa kemiklerinin bitimi ile servfkai vertebraların başlangıç bölgesinde bulunan foramen magnumdan aşağrdoğru fıtıklaşmasıdır. Bu herniasyonda beyin sapında yer alan hayati merkezler kemik yapı arasında sıkışacağı için yaşamsal önemi olan herniasyon şek­lidir. Kesin tanıda, klinik belirtiler ve göz dibi bulguları esas alınır, direkt kafa grafisi ile kemiklerin ve suturların değerlendirilmesi ve kafa içi basıncın ölçülmesi de tanı koymada yararlanılan yöntemler­dir.

Kafa İçi Basıncı Artma Sendromu (KİBAS) Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı

Üre, Mannitol, Reomakrodeks, % 30-50’lik glikoz gibi ozmotik diüretiklerle diürez sağlanır.
Ödem çözücü olarak, steroid de kullanılabilir.
Diürez için kafein, sodyum benzoat, magnezyum sülfat verilebilir.
Beyin drenajı için baş 30-40° yüksek tutulur.
KİBAS olan hastada acilen ventriküler ponksiyon yapılabilir, LP yapılırsa herniasyon gelişebilir.
KİBAS’h hastada lavman, ıkınma, öksürme, hapşırma, nazotrakeal aspirasyon gibi zorlayıcı işlemlerden kaçınmak gerekir.
Baş ağrısı için sakıncası yoksa asetilsalisilik asit, kafein verilebilir.
Solunumu deprese eden ilaçlar, sedatifler sakıncalı olabilir.
KİBAS’ı önlemek için özellikle hipoksi önlenir.
Yaşam bulguları dikkatle izlenir ve kaydedilir.
Bilinç, pupilla, ekstremite kontrolü yapılır ve kaydedilir.

KİBAS – Kafaici Basinci Artma Sendromu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.