Kesin Gebelik Belirtileri Gebeligin Belirtileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Gebeliğin Kesin Belirtileri, Kesin Gebelik Belirtileri

Gebeliğin «kesin olan» ve «olmayan» belirtilerini, devreler ha­linde gözden geçirmiştik. Şimdi de üzerinde hiç tartışma olanağı olmayan ve «Acaba bir başka neden mi var?» şeklinde soruyu ak­la getirmeyecek gebelik belirtilerini sıralayalım:

Çocuğun kalp seslerinin dinlenmesi: Çocuğun kalp seslerini yalnızca doktorunuz, stetoskop adı verilen bir çeşit kulaklıkla du­yabilir. Kalp seslerini dinleme işlemi, gebeliğin 19-20. haftalarında başlayarak yapılabilir.

Çocuğun kalp atışlarının ritmi, annesininkinden çok farklı ol­duğu için bu sesleri ayırt etmek çok kolaydır. Anne karnındaki ço­cuğun kalbi dakikada ortalama olarak 140-160 kere atar.

Bazı durumlarda (anne şişman ya da çocuğun içinde bulun­duğu su miktarı fazla olursa) gebeliğin 6-7. ayına kadar doktoru­nuz çocuğun seslerini alamayabilir.

Çocuk kalp seslerinin duyulması, gebeliğin en önemli ve ke­sin bir belirtisidir. Günümüzde ses ötesi dalgalar (ultrasound) ile çalışan aletler çocuk kalp seslerini artık çok erken haftalarda du­yabilmekte ve kalbin çalışması görülebilmektedir.

Gebeliğin Ses Ötesi Dalgalarıyla Tanısı (Ultrasound)

Bu sistemin bulunmasına katkıda bulunan ilk bilgiler 1794 yı­lında Spallazini’nin gözlemlerine dayanmaktadır.

Bu bilgin, yarasaların karanlıkta etrafa çarpmadan uçmalarını incelemiş ve olayın, yarasa kulaklarının insanın duyamayacağı yüksek frekanslı ses dalgalarını duyması ile gerçekleştiğini iddia etmiştir. Yıllar sonra, ancak 1960’lı yılların başından itibaren ultra-sonografik ses dalgaları tıbbın hizmetinde yoğun olarak kullanıl­maya başlamıştır.

Bu modern teşhis aracı ile artık 8-10 haftalık gebeliklerde ço­cuğun kalp hareketlerini ses olarak duyabilmekteyiz.

Rahim içindeki bebek 4-5 haftalıktan itibaren görülebilmekte ve bu şekilde gebelik kesin olarak teşhis edilebilmektedir.

Gebelikte Testler

Biyolojik ve İmmünolojik testler: Her iki testte de üzerinde önemle durulan ve ölçülen «Gonodotrofin» adı verilen bir hormon­dur. Bu hormon özellikle gebeliğin üçüncü ayında en yüksek dü­zeye varacak şekilde son (Plasenta) tarafından üretilir. Son’un ürettiği koryonik gonodotrofin hormonu anne idrarı ile bol miktar­da dışarı atılır. İşte bu hormonun, kadının idrarında bulunması da, çocuğun kalp sesleri kadar gebelik konusunda önemli ve kesin bir gebelik belirtisidir. İmmünolojik maddelerle bu hormon cam ve tüpte tespit edilir.

Biyolojik testlerde, gebelik konusunda kesin bir sonuç alabil­mek için beklenen âdet tarihinin 8-14 gün kadar geçmesi gerek­mektedir. Son yıllarda çok daha duyarlı testler geliştirilmiştir.
BHCG gonodotrofin ölçme bunlar arasında en sık kullanılanı­dır. Bu test kanda yapılmakta ve daha âdet kanamasında bir ge­cikme bile olmadan gebeliği gösterebilmektedir.

Biyolojik Testler

Eskiden çok kullanılan fare, tavşan ve kurbağada yapılan böyle testler günümüzde yerini artık immünolojik testlere bırak­mıştır.
Fare testi (Aschheim-Zondek)
Tavşan testi (Friedmann)
Kurbağa testi (Galli-Mainini-Hogben vb.)
Her üç testte de, gebenin sabah ilk idrarı kullanılır.

İmmünolojik Testler

Özellikle son yıllarda çok kullanılmaya başlanan bu test, bir­kaç dakika içinde kesin sonucu verebilmektedir. Doktor muayenehanesinde bile yapılabilen bu testin aslı, gonodotrofin denilen hormonun, özel olarak yapılmış tüp içinde ya da lam (cam) üze­rinde bıraktığı çökme olayını değerlendirmektir. Çökme bulunma­sı testin negatif, aksi ise testin pozitif olduğunu gösterir.
Bu test için gerekli olan madde ve araçlar eczanelerde satıl­maktadır. (Pregnosticon-Plano)
Kanda yapılan gebelik testi 3HCG testidir. Bu hormonun öl­çülmesi ile 9-10 günlük gebelik tanısı konulabilir.

Çoçuğun Hareketlerinin İzlenmesi

Çocuğun hareketlerinin doktor tarafından saptanması da ge­belik konusunda önemli ve kesin olan belirtidir. Özellikle gebeli­ğin beşinci ayından sonra karın üzerine el konduğu zaman çocu­ğun hareketleri duyulabilir.

Gebeliğin Radyolojik Olarak Belirlenmesi

Anne karnındaki çocuk radyolojik olarak da teşhis edilebilir. Ancak, bu yolla belirleme yapabilmek için en azından 5 ay kadar beklemek gerekir. Aksi halde çocukta yeterli kemikleşme olmadı­ğından röntgen filmi üzerinde çocukla ilgili görüntü oluşmaz. Ayrı­ca şunu hemen ilave etmek gerekir ki, çok gerekmedikçe veya doktorunuz istemedikçe gebeler röntgen çektirmekten kesin ola­rak kaçınmalıdırlar.

Kesin Gebelik Belirtileri Gebeligin Belirtileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.