Kas Nedir Kas Dokusu ve Gerilmesi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kas Nedir

Kas dokusundan meydana gelen anatomik ve fonksiyonel birimlerdir. 2.Kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen, uyarabilme ve uyarıları iletebilme yeteneğine sahip dokudur. İskelet kası, kalp kası ve düz kaslar olmak üzere üçe ayrılır, iskelet parçala­rını hareket ettirir, hareketi sağlar. Kan pompalar, iç materyallerin hareketine yardımcı olur. 3.Kasılma ve gerilme gücü ile vücuda devinim olanağı sağla­yan et dokusu.

Kas Aygıtı

Kasın, alıştırma ile kendisi­nin yapacağı işe kolayca ayarlanması

Kas Çekmesi, Kas Gerilmesi

Birinci derecede kas yaralanmasıdır. Liflerin olağanüstü gerilmesiyle meydana gelir. Strain’de şişlik, hematom ve dri renk değişikliği olmaz. 1-2 gün süren ağrı kaybolur. 1 hafta içinde doku iyileşmesi tamamlanır.

Kas Dayanıklılığı

Bir kasın ya da kas grubunun uzun bir zaman diliminde kasılarak tekrar tekrar enerji ortaya çıkarma yetişidir.

Kas Distrofileri

Kas azalmasıyla ken­dini gösteren ve kalıtımla geçen hasta­lıklardır.

Kas Dokusu

Kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen yapılardır. Kasılma ve bunun sonucu mekanik hareket oluşturabilmede ileri derecede özelleşmiş bir dokudur. Üç gruba ayrılır: İskelet kası, düz kas ve kalp kası. Kas dokusu, fibril adı verilen iğ şeklindeki hücrelerden oluşur. Bir fibriiin çapı 10-100 mikron, uzunluğu 1-40 mm kadar­dır. Fibriiin çevresinde sarkolemma denen ince bir membran vardır. Fibriller bir araya gelerek fasikül adı verilen demetleri yapar. Her fasikülde yaklaşık olarak 10-50 kadar fibril bir araya gelir. Fasikküllerin bir araya gelmesiyle de kas dokusu ortaya çıkar. Kasın çevre­sinde epimisyum denen kalın ve güçlü bir membran vardır.Fasiküller arasında­ki bağ dokusu, kasın iki ucuna doğru ilerledikçe tendona dönüşür ve kas, bu tendonlar vasıtasıyla kemiğe yapışarak hareketin oluşmasını sağlar.

Kas Eksantibilitesi

Kasın uzayabilmesi, sünebilmesi.

Kas Ezilmesi

Sert bir cisim ya da sa­katlanmaya yol açabilecek bir baskının, kasta bölgesel olarak bir doku bütünlü­ğü bozukluğu yaratması.

Kas Geliştirme: Kas gücünü ve hacmi­ni artırmaya yönelik etkinlik

Kas Gücü: Kasın çeşitli alıştırmalarla artırılabilen iş görme, hareket etme yeteneği

Kas Hipertrofisi

Giderek artan yükler­le yapılan çalışmalar sonucu kas gelişir, büyür ve enine kesit yüzeyi artar. Bu büyümeye kassal hipertrofi denir.

Kas İğciği

Kastaki esneme durumunu merkezi sinir sistemine ileten duyu or­ganı, içindeki duyu reseptörüdür. Buna kas iğciği denir. Kas iğciği, devamlı olarak kasın gerginlik durumu ile ilgili bilgileri merkezi sinir sistemine aktarır. Özel reflekslerin ortaya çıkmasına yar­dımcı olur. Kas iğciğinden doğan duy­gusal uyarılara göre, kasa gönderilen motor uyarılarda değişir. Böylece ama­ca uygun bir hareket sağlanmış olur. Bir kasın gerilmesiyle, içindeki kas iğciği de uyarılır. Buradan kalkan afferent uyaran m. Spinalise, oradan da ön kök ve mo­tor sinirler vasıtasıyla kasa döner. Böy­lece gerektiği kadar motor ünite uyarılarak, kas hareket ettirilir ya da hareket inhibe edilmiş olur.

Kas Krampı

Bir veya daha fazla kasta aniden ortaya çıkan istek dışı ve ağrılı kas kasılmasıdır.

Kas Kuvveti

Bir kas veya kas grubunun uygulayabileceği maksimal kuvvete kas kuvveti denir

Kas Lifi Kopması

Yetersiz Kondisyon, antreman ve yarışmalar öncesi yetersiz ısınma ve gerdirme hareketleri sonucunda meydana gelen sakatlıklardır.

Kas Nedir Kas Dokusu ve Gerilmesi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.