Karaciger Sirozu Nedenleri ve Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Siroz Nedir

Siroz, anotomik olarak rejenerasyon nodülü oluşumu ile birlikte yaygın karaciğer fibrozu olarak tanımlanır. Karaciğerde çok sayıda farklı nedene bağlı olarak oluşan yapısal değişiklik sonuçta hepato-sellüier yetmezlik (karaciğer hücresi yetmezliği) ve portal hipertan­siyonun değişik derecelerini birlikte yansıtan kronik ve dönüşümsüz bir karaciğer hastalığına neden olur.

Etyoloji

Karaciğer sirozuna yol açan nedenler;
Akut viral hepatit
Alkol
Kolestaz
Hepatik konjestiyon (kalp yetmezliği)
Genetik ve metabolik hastalıklar
Toksik maddeler ve ilaçlardır.
Kriptojenik siroz, sebebi belirlenmeyen grubu belirtir.

Siroz Hastalığı Belirtileri ve Bulgular

Karaciğer sirozunda erken dönemde; kilo kaybı, anoreksiya, sindi­rim zorluğu, diyare ya da konstipasyon, sağ üst kadranda ağrı, geç dönemde ise; kanama eğilimi, kıllanmada azalma, menstrüal bo­zukluklar ya da empotans, sarılık, assit, periferik ödem yüzeyel ab-dominal ven gelişmeleri, hemoroid, palmar eritem, arteryal örüm­cek, jinekomasti, şuur bozukluğu, anormal karaciğer fonksiyon test­leri (SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT de yükselmeler) tanıda önem taşır. Kesin tanı, laparoskopi, karaciğer ponksiyon biyopsisi ile ko­nur. Karbonhidrat, yağ, protein, bilirubin, hormonların metabolizma­sı, vücudun korunması, vitamin ve mineral depolaması ile ilgili çok yönlü fonksiyonları olan karaciğer hücresinin yetersizliği çok sayıda belirti ve bulgunun ortaya çıkmasına neden olur. İştah azlığı, sindi­rim bozuklukları, yorgunluk, halsizlik, kas erimeleri, kilo kaybı gibi genel sistemik belirtiler görülür. Kanama eğilimi nedenleri, pıhtılaş­ma faktörlerinin yapım yetersizliği, portal hipotansiyona bağlı venöz kollateral genişlemelerdir. Assit ve ödem, plazma albümin yapımı­nın azalması portal hipertansiyon, aldesteron metabolizması bo­zukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar. Portal hipertansiyona bağlı yü­zeyel ven genişlemeleri; özafagus varisleri, hemoroidler, yüzeyel abdominal ven genişlemeleri olarak görülür. Östrojen yıkımının azalmasına bağlı olduğu düşünülen bulgular, arteryal örümcek, pal-mar eritem, kıllanmada azalma, erkeklerde jinekomasti ve testis at-rofisidir. Palmar eritem, avuç içi ve ayak tabanlarının benekli şekil­de kırmızı renk almasıdır. Arteryal örümcek, pulsatil bir arteryol ve etrafında ışınsal olarak yayılan ince dallanma şeklinde oluşumdur. Nörolojik bozukluklar, proteinli maddelerden oluşan azotlu toksik maddelerin karaciğer tarafından yeterince detoksifiye edilmeden sistemik dolaşıma geçmesi nedeni ile oluşur. Davranış değişiklikle­ri, konfüzyon, iletişim kaybı, stupor ve komaya kadar uzanan tablo­lar ortaya çıkabilir. Karaciğer sirozunun iki önemli komplikasyonu özafagus varis kanaması ve hepatik komadır.

Tanı

Kesin tam karaciğer ponksiyon biyopsisi ve laparoskopi ile konur.

Siroz Tedavisi

Özel bir tedavisi yoktur, genel tedavi prensipleri içinde diyet düzen­lemesi, istirahat-aktivite dengesinin sağlanması, ek vitamin verilme­si ve komplikasyonların tedavi edilmesi yer alır.

Karaciger Sirozu Nedenleri ve Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.