Karabuğdayın Faydaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Karabuğday

Karabuğday ve Faydaları

Rusya da çok yaygın olarak tüketilen ve yöresel yemeklerde yer alan greçka ismiyle anılan çok kıymetli bu bitkinin Türkiye topraklarındaki ismi karabuğdaydır.

 Çok yönlü kullanım alanına sahip olan karabuğday: “soba”, “kasha”, “porridge”, “crumpet”, “naengmyeon” ve “pizzoccheri” gibi farklı kültürlere ait birçok yöresel ürünün; ekmek, makarna, şehriye, kraker, kurabiye gibi temel gıda maddelerinin; sirke, bira, çay, bal ve ispirto gibi çok sayıda (gıda) sanayi ürününün üretiminde ve hayvan beslenmesinde başarı ile kullanılmaktadır. Bununla birlikte, karabuğday tüketiminin bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara yol açtığı için kullanımının sınırlandığı bildirilmektedir.

Tahıl gibi görünmesine karşın karabuğday bir tahıl değildir.Kendisi Kuzukulağıgiller familyasına dahildir. Üçgen şeklindeki tohumları tüketilen, Rusya, Ukrayna, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve Çin gibi ülke ve bölgelerde üretilmektedir.

Karabuğday proteinleri albümin ve globulin ba­kımından zengin iken glutelin ve prolamin içeriği bakımından fakirdir. Bu nedenle karabuğday unu ya da kırması ile hazırlanan hamurlarda öz (glu­ten) teşekkülü oluşmaz. Lisin ve arginin bakımın­dan zengin olan aminoasit kompozisyonu sebebiy­le karabuğday proteini yüksek biyolojik değere sa­hiptir.

İnsan vücudunda bağırsakların çalışmasını destek­leyen, vücutta yağ toplanmasını engelleyen, koles­terolün azalmasını sağlayan, kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen lig nan maddesini içeren, safra taşı oluşumunu engelleme­de yardımcı görev üstlenen, kan şekerinin daha iyi bir biçimde kontrolünü sağlayan ve bu özelliğiyle şeker hastalığına ve hastalarına iyi gelen, açlık duy­gusunu bastırmada üstlendiği işlevi büyük olan ve glüten içermediği için çöl yak ve benzeri hasta­lar için ideal bir gıda ham maddesi olan karabuğ­day; bileşiminde yüksek düzeyde protein, özellik­le tahıllarda sınırlı miktarda bulunan ve temel ami­noasitlerden biri olan lisin, diyet lif, vitamin (B1 ve E), mineral madde ve linoleik asit gibi temel çoklu doymamış yağ asitlerini içerir, ayrıca rutin ve qu­ercetin antioksidanlarını bünyesinde bulundurur. Anılan bu özellikleriyle yüksek besin kalitesine sa­hip önemli bir gıda ham bileşeni olan karabuğday fonksiyonel gıda endüstrisi için çok önemli bir po­tansiyele sahiptir. Karabuğdayın, son yıllarda, di­yetlerde yaygın bir biçimde yer aldığı, insan bes­lenmesinde doğrudan ve kolay bir biçimde kulla­nıldığı gözlemlenmektedir (4-8). Genel karabuğday türünün; lezzetli bir tada, büyük tohum yapısına ve kabuğunun ko­lay soyulabilen bir yapıya sahip olması nedenleriy­le sıkça tüketilen tür olduğu, buna karşılık, Tatar karabuğdayının ise acı bir tada, küçük tohum ya­pısına ve zor soyulan sıkı bir tohum kabuğu yapı­sına sahip olduğu bildirilmektedir.

Karabuğdayda bulunan besinler kan şekerinin kontrolüne katkıda bulunur. Rafine beyaz undan yapılmış ekmekle karabuğday tanelerinin kan şekeri üzerine etkileri test edilerek karşılaştırılmış, karabuğdayın kandaki şekeri ve insülin cevabını önemli oranda azalttığı görülmüştür.
Karabuğday  mükemmel bir  magnezyum  kaynağıdır. Buda önemli bir noktadır. Daha çok magnezyumca zengin gıdalarla beslenen kadınların bu gıdaları az tüketenlerle kıyaslandığında %24 daha düşük şeker hastalığına yakalanma riskine sahip oldukları anlaşılmıştır.Yüksek tansiyon ve kansızlığa karşı korur. Potasyum, fosfor ve demir karabuğdayda bol miktarda bulunur. Demir diğer tahıllarda olduğundan daha yüksektir. Bu mineraller yüksek tansiyon ve kansızlıkta çok önemli bir role sahiptirler.

Safra taşlarının önlenmesine yardımcı olur.Postmenopozal dönemde kadınlar için çok destekçidir.Çocukluk astımına karşı koruyucudur.

Karabuğdayın hazırlanmasında ipuçları:

Tüm tahıllar gibi buğday pişirilmeden önce iyice yıkanmalı ve durulanmalıdır,daha hijyenik olana kadar,daha sonra kaynar et suyu ve suyun içerisine ekleyin.30 dk kadar kaynatın .
Sonraki işlemleri damak zevkinize göre eklemeler yapabilirsiniz.

Karabuğday, pişmiş
1.00 cup 1,00 gr
168.00 gram 168,00 gram
154.56 calories 154,56 kalori 
Nutrient Besin Amount Miktar  DV DV
(%) (%)  Nutrient Besin
Density Yoğunluk  World’s Healthiest Dünyanın en sağlıklı
Foods Rating Gıdalar derecesi
manganeze manganez  0.68 mg 0,68 mg  34.0 34,0  4.0 4,0  very good çok iyi 
tryptophan triptofan  0.08 g 0,08 g  25.0 25,0  2.9 2,9  good iyi 
magnesium magnezyum  85.68 mg 85,68 mg  21.4 21,4  2.5 2,5  good iyi 
dietary fiber diyet lifi  4.54 g 4,54 g  18.2 18,2  2.1 2,1  good iyi 

Ülkemizde, karabuğday bitkisinin Nisan ve Tem­muz ayının ortasında olmak üzere yıl içerisinde 2 kez ekiminin yapıldığı belirtilmektedir. Bu bitkinin işlenmiş tüketime hazır tohumu Antalya’da faaliyet gösteren bir firma (Yar Bakliyat) tarafından ithal yoluyla sağlanmaktadır. Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü ve S. Ü. Z. F. Tarla Bitkileri Bö­lümündeki konu ile ilgili uzmanlar, karabuğday’ın ülkemizdeki ekiminin yaygınlaştırılması için araş­tırmaların farklı bölgelerde ve farklı çeşitler üze­rinde arttırılarak yapılmasına, üretim tekniklerinin geliştirilmesine, alım garantili anlaşmalı ekim yap­tırılmasına, tanıtımının ve kullanımının yaygınlaş­tırılmasına, gıda ve ilaç sanayisinin desteğine ih­tiyaç olduğunu bildirmektedirler. Söz konusu bit­kinin yetişme şekli, süresi ile zirai bakımdan işle­nebilme ve kolay yetiştirilme avantajlarının ileriki zamanlarda kullanımını yaygınlaştıracağı yönün­de öngörüler mevcuttur (43). Yine, karabuğdayın ülkemizde üretimiyle birlikte çöl yak hastası olan yaklaşık 300 bin insanımızın ucuz ve güvenilir bir besin kaynağına kavuşacağı, böylece kendileri için özel olarak hazırlanan un ve un tabiatlı yiyeceklere daha fazla ödeme yapma durumunun bir ölçüde de olsa ortadan kalkacağı belirtilmektedir.

SONUÇ


Günümüzde, önemli bir kültür bitkisi olan ve karabuğday; ekmek, ma­karna vb. son ürünlerin yapısının geliştirilmesinde, ürünün besin değerinin yükseltilmesinde ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasında kullanılmaktadır. Bu amaçla karabuğday, çok yönlü bir kullanım vitrini­ne sahip olup “soba”, “kasha”, “porridge” ve “crum­pet” gibi daha çok yöresel ürünlerin üretiminde, bununla birlikte ekmek, makarna, şehriye, kraker, kurabiye gibi birçok gıda maddesinin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca, sirke, bira, çay, bal ve is­pirto gibi çok sayıda (gıda) sanayi ürününün üre­timinde ve hayvan beslenmesinde başarı ile kulla­nılmaktadır.

Karabuğdayın Faydaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.