Kanserden Korunma Yollari Yontemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kanserden Nasıl Korunulur, Kanserden korunma Yolları Yöntemleri

Kitapçığımızın başında kanser riskini artıran etkenleri sıra­lamıştık. Gözden geçirildiğinde, bu etkenlerin ancak bir bölü­münden uzak kalabiliriz. Bunlar arasında ionizan radyasyon, bazı kimyasal maddeler ve gereksiz ilaç kullanımı sayılabilir. Diğer yandan bazı etkenlerden tümüyle kaçınmak olanak dışıdır. Ör­neğin gerilimli yaşam, çağdaş toplumların önemli bir sorunu­dur ve özellikle kentsel alanda tamamen uzaklaşmak mümkün .değildir. Bu takdirde önerimiz, her konuda aşırılıktan kaçmak olacaktır. Aşırı güneş ışınının, aşırı sıcağın, aşırı yağ ve prote­in ile beslenmenin hep dokuları yıpratıcı etkisinden söz ettik. Bu konulardaki en uygun öneri, alışkanlıkları dengeli düzenle­mek olacaktır. Beslenme çeşitlerinde denge, çalışma düzenin­de denge çok yararlı ilkelerdir. Alışkanlıklar arasında alkol kullanımının tadımlık kalması da yararlıdır. Sigara ise kullanıl­maya başlandığında çoğunlukla ayarı kaçırılan ve kansorejen etkisi kesin bir zehirdir. Hiç başlanmaması veya tümüyle bıra­kılması en uygunudur.
Kanserin tedavisiyle uğraşan hekimler arasında yaygın bir görüş vardır: “Tedavi için harcadığımız çabanın onda birini genç kuşakların sigara içmelerini önleyici eğitimde kullansak, daha olumlu sonuç alırız.”

Kanserin önlenmesi için kişinin alacağı bu önlemlerin ya­nında, kamu yöneticilerinin de alması gereken önlemler vardır. Bunların arasında kentleşmenin düzenlenmesi, sanayinin kim­yasal artıklarının ciddi bir şekilde kontrol altına alınması belli başlılarıdır. Toplumun bu yönde eğitimi ise sonuç açısından en etkin davranıştır. Bu çalışmaların söylemesi kolay, yapması güç olduğu belki doğrudur. Ancak işe bir yerden başlanması, gele­cek bakımından şarttır. Kaldı ki, bazı önlemlerde çok basittir. Örneğin otobüs, kamyon egzoslarının üstten verilmesi kararı basit, fakat çok olumlu bir önlemdir.

Yaşam felsefesi bakımından hekimlerin tavsiye ettikleri sı­nırlamalardan, dengelerden sıkılan kişiler, bu tavsiyelere uyan­ların da hastalandığını belirterek, böyle bir dikkatin değmezliğinden bahsederler. Bu yönde güzel fıkralardan birini burada anlatalım. Fıkra olunca Karadeniz kökenliler daha meş­hurdur. İşte bu yöredeki bir mezarlıkta bir mezartaşında şunlar yazıyormuş: “İçme dedun içmeduk, yeme dedun yemeduk, et­me dedun etmeduk, ne oldi?” Doğanın değişmez sonucunu de­ğiştirmek tabii mümkün değildir. Ancak bünyenin yazgısını, zeminini, diğer etkenlerden korumak mümkündür. O yazıtın ce­vabı “olacak daha geç oldi”dir. Hekimin görevi ve becerisi de daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşamla sınırlıdır.

Kanserden Korunma Yollari Yontemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.