Kanamalar İç Kanama Dış Kanama

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Önemli kanamalar; Kanama, İç Kanama, Dış Kanama

Kanama Nedir?
Kanama, kan kaybı ya da kandaki alyu­varların dışarı akması demektir. Bedende bir yaranın açılması ya da bir kan damarının ke­silmesiyle başlar (atar ya da toplardamar veya kılcal damar). Dış kanamalarda, deride bir yara söz konusudur. Kanın akışı görülür (az ya da çok miktarda). İç kanamalar ise, vü­cut içindeki bir kan damarının ya da bir or­ganın açılmasıyla başlar. Bu kanamalar, do­laşımdaki kan miktarında büyük kayıplara se­bep olur. İlk belirti, bayılmadır Bazı iç kanamalar da, doğal boşalım yolla­rından dışa vurur.

Bir yetişkinde kan miktarı, 5 litredir. Kan kaybı önemliyse, hücrelere oksijen taşınma­sı durur. Bu nedenle durum acilleşir.

Dış kanamalar (Kanama Hastalığı)

Dış kanamalar, genellikle deride yara açan zedelenmelerden sonra meydana gelir. Az de­rin bir yara genelde küçük damarları zedeler. Ancak bedenin küçük damarlar bakımından zengin bazı bölgeleri, diğerlerinden daha çok kanar (örneğin saç derisi gibi). Kanama etki­leyici olsa da, bu tür kanamalar dezenfekte edildikten sonra sorun çıkarmadan iyileşir.

Ama atar ve toplardamarlarda daha önemli yaralar da açılabilir. Bu tür kanama­lar önemlidir. Kirli kan taşıyan damarlarla, temiz kan taşıyan damarların zedelenmesini ayırt etmek Önemlidir. Temiz kan damarla­rından çıkan kan, kısa aralıklarla fışkırır. An­cak iki halde de kurtarma girişimi, aynıdır: Kanamayı durdurmak (Bak, sonraki sayfa­lar), cerrahi temizliği sağlayacak, yarayı de­zenfekte edecek ve gerekiyorsa tetanoza kar­şı önlem alacak tıbbi müdahaleyi sağlamak.

İç kapamalar

İç kanamalar, dışarıya vurmadığı takdir­de, ilk yardımı yapacak kişi, ancak hastanın bayılması halinde durumu anlayabilir. İç kanama, derhal bir doktor çağırılmasını gerek­li kılar. Bu arada hastayı sırt üstü yatırmak, bacaklarını yukarı kaldırmak, kendisini teselli etmek gerekir. Özellikle kendisine su, hele al­kol asla vermeyin. Ameliyata alınabileceğin­den, anestezi sırasında kusmamasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca kazazedeyi otomobili­nize taşımaya kalkışmayın.

Karın içi başlıca iki kanama şunlardır:

Dalak patlaması

Karnın hafif bir zedelenmesi bile buna yol açabilir (bisikletten düşmek, otomobilin di­reksiyonuna çarpmak…). Acil yardım gerek­tirir. Kazazede bayılabilir ve şiddetli sancılar çekebilir. Bu sancılar olaydan bazen saatler­ce, hatta günlerce sonra ortaya çıkabilir.

Rahim dışı gebelikte boru patlaması

Rahim dışı gebelik anormal bir durumdur ve cenin rahim yerine, rahim borusunda olu­şur. Ceninin gelişmesi, daha gebe kaldığının farkında bile olmayan kadının rahim boru­sunu patlatabilir. Karnın sağ veya sol yanın­da bir ağrı hissedildiği zaman, hele bir de ba­yılma varsa, durumdan şüphelenmek gerekir.
Bu arada iç kanamaların karın ya da gö­ğüs kafesi dışında da meydana gelebileceğini bilmek gerekir. Örneğin her türlü kırılmada, kırık çevresinde bir iç kanama meydana ge­lir, örneğin uyluk kemiğinin kalça hizasında kırılması, en azından bir litre kan kaybına se­bep olan iç kanamaya yol açabilir.

Dışa vuran kanamalar

Çok önemli olmasalar bile, can sıkıcı olay­lardır. Burun kanamaları, pek ender olarak ciddidir. Ayrıca idrar yolların­dan ya da anüsten gelen kanamalar da, mut­laka doktor tarafından denetlenmelidir. Ay­nı şekilde sık sık kanlı kusmalar da, doktor müdahalesini gerektirir.

Kanamalar İç Kanama Dış Kanama adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.