Kahramanmaraş Zeytinılıcası pansiyon fiyatları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel 

ilica-termal-kaplicalariÜlkemiz kapl?ca ve ?l?calar aç?s?ndan çok zengin kaynaklara sahiptir. Kapl?calar diyar? olarak adland?r?lan Kahramanmara?’a ba?l? Il?ca kasabas? ad?ndan da anla??ld??? gibi ?l?calar? ile ün salm??t?r. Il?ca’n?n ?ifal? sular?ndan yararlanmak isteyen çok say?da yerli ve yabanc? turist ilçedeki otel, motel, pansiyon, apartlarda konaklamaktad?r. Il?ca,  Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nin do?usunda; Kahramanmara? ?li Merkez ?lçe’nin kuzey kesiminde yer al?r. Karayolu ula??m? ile Kahramanmara?-Kayseri yolu üzerinden gidildi?inde, ?ehir merkezine 66 kilometre uzakl?kta, Kahramanmara?’tan Kayseri yönüne do?ru 40. kilometre üzerinde Suçat? mevkiinden içeriye do?ru 26 kilometre daha içeridedir. Zeytinli Il?cas? ve Kapl?calar? Il?ca’n?n ve Kahramanmara?’?n en ?ifal? suyudur. Zeytinli Il?cas?’ndan yararlanmak isteyenler için de her keseye göre pansiyon, otel, motel, apart ve evler vard?r. Zeytun Kapl?cas? (Süleymanl?) ?imdilerde Zeytinli Il?cas? olarak an?lmaktad?r. Süleymanl? (eski ad?yla Zeytun uzun y?llarca “zeytin ilicesi” olarak an?lm??t?r.) nahiyesine ba?l? köydeki kapl?ca suyu, önceleri bir kayan?n kovu?undan ç?karken ?ifas?n?n ke?fedilmesiyle birçok otel, pansiyon yap?lm??. Zeytinli Il?cas? ve Kapl?calar?na ula?mak için Il?ca belediyesinin resmi sayfas?ndan bilgi alabilirsiniz.

Il?ca Belediyesi  Zeytinli Il?cas? ve Kapl?calar? fiyatlar?na ula?mak için T?klay?n?z!

 

Kahramanmaraş Zeytinılıcası pansiyon fiyatları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.