Kafatası Kemiği Kırığı Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kafatası – Kafatası kemiği kırıkları

Röntgen filmiyle saptanan kafatası kemiği kırıkları, tek başına ciddi değildir; buna kar­şılık, kafatası içinde yoğun bir kanama ihti­mali doğuran önemli bir yaralanma belirtisi olarak, ciddiye alınmalıdır

Kafayı bir yere çarptıktan sonra görülen burun kanaması, endişe verici sayılmaz.
Kafatasının temelindeki derin bir kırığı ise, ancak radyografi meydana çıkarabilir.
Tehlikeli olabilecek hal, burun veya ku­laktan berrak bir sıvının gelmesidir (omurilik sıvısı).

Kafatası yaralanmaları

Beynin, kemiksi bir muhafaza (kafatası) içindedir. Şiddetli sadmelerde, otomobiller­deki hidrolik amortisörlere benzeteceğimiz bir sıvı içinde yüzer ve korunur.

Kafatasına indirilen bir darbe veya çarp­ma, darbenin şiddetine göre geçici bir baygın­lığa sebep olur. Otomobil tekerleği de bir çu­kura girdiğinde, amortisörler nasıl sona da­yanıp, şasi sallanırsa, kafatası içinde de ko­ruyucu sıvının tesiri aşılınca, beyin hafif veya şiddetlice çarparak, kemiğe dayanır; değişik zararlar görebilir.

Kafatası Yaralanması ve Tedavisi

Kafatasındaki travmalardan sonra, bir doktora başvurmak ve emniyet açısından gerekli filmleri çektirmek ihmal edilme­melidir.

Kafatası kemiği şiddetli bir darbeye maruz kaldıktan-sonra. beyin damarlarından birinin kanaması, bir kan sızmasına sebep olabilir.

Önemli bir hematomide, kan, beyni sıkıştırarak, za­rar verebilir: Bu durumun dış belirtilerinden biri, göz­bebeğinin genişlemesidir.

Yaralı kendine geliyor
Kafatası Ağrısı
Beynin zarar görmemiş olması ihtimali bü­yüktür. Yine de tıbbi gözetim tercih edilmelidir. Çünkü bir komplikasyon olasılığı var­dır.

Baygınlık uzuyor

Bu durumda, yaralı komada kalır; baygınlı­ğı sürer, tepki ve refleksleri durur Bu, çok acil olarakyardım istemenizi gerek­tiren ciddi bir haldir. Geçirdiği travmadan bir süre sonra, yaralı yine bayılıyor

Geçirdikleri kazadan hemen sonra bayılan ya­ralılardan bazıları ayılıp, belirli bir aradan sonra, yeniden bayılabilirler. Bu, ilk şiddetli darbeden sonra kafatasındaki bir kan dama­rının zedelendiğini gösterir. Buna, bazen bir kırık da sebep olabilir.
Damardan akan kan, kafatasının içine do­larak bir hematom meydana getirir. Bu da giderek beyni sıkıştırır ve zarar vermeye baş­lar.

Bu durumda yaralı, derinleşen bir koma­ya girer Aynı durumun meyda­na gelmesi ihtimali, yaralı geçirdiği kazadan bir süre sonra bayılırsa, yine vardır. Durum çok acil demektir ve derhal yardım istenme­li, bir nöroşirurji uzmanına başvurulmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken

Kafatasındaki bütün darbeler, çok hafif gibi görünse, baygınlık çok kısa sürer hatta kazazede hiç bayılmasa bile, ciddiye alınmalıdır. Çünkü ikinci bir komplikasyon ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklar da kafatası travmalarına dikkat edilmelidir. Beyin ve menenjlere yönelik bütün darbelerde, şu durumlardan endişe edilmelidir.

— Anormal bir uyku hali veya davranış bozuklukları;
— Kusma;
— Görme bozuklukları;
— Başağrıları;
— Beyin zafiyeti belirtileri

Kafatası Kemiği Kırığı Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.