Kaburga Kemigi Kaburgalar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kaburgalar, Kaburga Kemiği

Kaburgalar, uzun, dıştan içe basık, yay biçiminde yassı kemiklerdir, arka uçları göğüs omurları ile eklem yapan ve öndeki sonlanışları değişik olan kaburgalar her yanda 12 tane olup yukarıdan aşağıya 1 inci, 2 nci, 3 üncü……. kaburgalar diye adlandırılır.

Kaburgalar önce iki gruba ayrılır:

1) Yedi tane sternal kaburgalar olup kıkırdak kaburgalar aracı ile sternumla birleşirler.
2) Beş tane olan ve sternumla birleşmeyen yay kaburgalardir. Bu grubun üç tanesi önde birbirleriyle birleştiklerinden birleşik yay kaburgalar, geri kalan iki tane­sinin ön uçları serbest olduklarından adı alırlar.
Kaburgaların genel karakterleri.
Kaburgalar genel olarak açıklığı içe bakan bir konkavlık gösterir. Kaburgaların bu konkavlığı omurgadan sternuma doğru üç doğrultu değişmesi ile meydana gelir.

Kaburgalar önce dışyana ve aşağıya, sonra öne ve aşağıya, daha sonra da ön aşağıya ve içyana yönelirler. Birinci ile ikinci yönelti ara­sındaki açıya kaburgalar açısı derler.

Bununla beraber, birinci ile ikinci yönelti arasındaki açıya kaburga arka açısı, ikinci ile üçüncü arasındakine de kaburga ön açısı da denmektedir.
Bu eğrilik kaburgaların yüzlerine aittir, her kaburganın kenarlariyla eksenine ait eğrilikler de vardır.

Kaburga kenarlarının arka bölümleri ön bölümlerinde daha yukarıda olduğu gibi kaburgaların dış yüzlerinin arka bölümleri arkaya ve aşağıya; orta bölümleri doğruca dış yana; ön bölümleri de yukarıya ve öne bakmaktadır.
Kaburgaların yukarıdan aşağıya ve arkadan öne eğrilikleri birinci­den on ikinciye kadar gittikçe artmaktadır.
Kaburgaların uzunluğu birinciden yedinciye kadar gittikçe çoğalır; ondan sonra gittikçe azalır. Her kaburganın bir cismi bir arka ucu bir de ön ucu vardır.

Kaburga cisminde şunlar bulunur:

1) Dışyan yüz olup bunun üzerinde kaburgalar ön ve arka açıları görülür.
2) içyan yüz olup bunun alt kenarına yakın bölümlerinde ve bu kenar istikametinde kaburga oluğu denilen bir oluk vardır.
3) Üst kenar, künttur.
4) Alt kenar, ince ve pürtüklü olup kaburga oluğunun alt-dış kenarını yapar.

Kaburgalar arka ucunda da üç parça vardır:

1) Başcık
2) Tüberkül
3) Boyun.

Kaburga başçığı; araları crista capitüli costae adı alan bir ibikle ayrılmış iki eklem yüzcüğü gösterir; o şekilde ki iki yüzcük birbiriyle çıkıntısı içyana bakan facies articulares capitüli costae bir açı yapmak üzere birleşmişlerdir. Bu açının ucunu meydana getiren ibik, önden arkaya doğru yatay durumdadır.
İskelette bu ibik omurlar arası disklerine; yüzcüklerde omur cisminde olup kaburgalarla eklem yapan yarım yüzeylere uyar.

Kaburga tüberkülü, aralan aşağıya ve dışyana eğik bir olukla ayrılmış iki küçük çıkıntı gösterir. Alt-iç çıkıntı aynı numaralı omurun enine çıkıntısındaki yüzeyle eklem yapar, üst-dış çıkıntı ise pürtüklü olup üzerine bağlar yapışır.

Kaburga boynu, başcıkla tüberkül arasında olup ör.den arkaya basık, ön yüzü kaypak arka yüzü pürtüklüdür. Üst kenarda görülen ibik şeklindeki çıkıntıya cristae colli costae denir, ön uç kıkırdak kaburga ile birleşen bir çukurluk gösterir.

Kaburga Kemigi Kaburgalar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.