Jean Guillaume Auguste Lugol Solusyonu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Lugol Solüsyonu

Jean Guillaume Auguste Lugol 1786 – 1851

JEAN GUİLLAUME Auguste Lugol, 10 Ağustos 1786 yılında Fransa’da dünyaya gelmiştir. 1812 yılında hekim olan bu bilgin, 1819’da St. Louis hastanesine atanmıştır.

Paris’te patoloji konusunda dersler vermiş olmakla beraber entere­san olan çalışmaları özellikle o tarihler skrofüloz denilen hastalık hali­ni ilgilendiren konularda olmuştur.

Bugün tababet skrofüloz adlı bir hastalık hali kabul etmemekte ve bunu tüberküloz konusunda incelemektedir. Bu terim eskiden tüberkü-lotik lenf bezleri ve kemiklerin tüberkülotik nekrozları için kullanıl­makta idi.
Lugol da skrofuloza bağlı ölümlerin pulmoner bir sebeple oluştuğu­nu kabul etmişti. Fakat Lugol skrofulozu ayrı bir hastalık olarak kabul etmekteydi.

Skrofulozun çok ilgi çekici bir tarihi vardır. Bu hastalık yıllarca “Kralların Gazabı” olarak tanınmış ve iyileşmesi için de kralların has­talara el sürmelerinin icap ettiğine inanılmıştır.

Bu inancın hüküm sürmüş olduğu devirlerde, 1662 yılı ile 1682 yı­lı arasında Kral II. Charle.s’in 92.000 hastaya elini sürmüş olduğu riva­yet edilir. Kralın kendisine el sürdüğü her skrofulozlu şahıs bir altın sik­ke vermek mecburiyetinde idi.

Lugol (skrofüloz hastalığında iod tedavisi) adlı eserini ilk olarak 1829 yılı Temmuzunun 22. günü Paris Kraliyet İlim Akademisi huzu­runda okumuştur. Bu tedavi tarzında temiz hava. bedeni hareketler, so­ğuk banyo ve çeşitli ilaçlar yer almakla beraber her şeyin üstünde iod tedavisi gelmekte idi.

Bilgin bu tedavi gayesi ile, iodu solüsyon halinde haricen kullanıla­bilen banyo, yakı, merhem ve losyon şeklinde denemiştir. Ağız yolu ile uyguladığı liquor potassi iodum compositum da % 10’luk potasyum eriyiğinde % 5 nispetinde iod mevcuttur. Bugün dahi iod tedavisi yuka­rıdaki formüle uygun olarak yapılmaktadır.
Bugün skrofuloz terimi pratik olarak tıp alanından kalkmış olmakla beraber Lugol solüsyonu diğer birçok alanlarda tedavi amacı ile uygu­lanmaktadır. Bugün özellikle tiroid hastalıklarının preoperativ tedavile­rinde Lugol solüsyonundan yararlanılmaktadır.

Graves hastalığının yani hipertiroidinin tedavisinde büyük olanaklar sağlayan bu solüsyon, adı geçen hastalıkta ameliyattan evvel tatbik edildiğinde çok daha başarılı sonuçlarla karşılaşılacağını 1924 yılında Mayo Kliniği’nden Dr. H.S. Plummer bildirmiştir. Bundan başka post operativ hipcrliroidizmus hallerinde de Lugol solüsyonunun büyük önemi vardır. 1831 yılında dünya dillerine ve bu arada özellikle İngilizce’ye çevrilen Lugol’un çalışmaları büyük dikkat çekmiştir. Bilgin tıp sahasında bundan başka önemli bir buluş yapmamış ve 1851 senesinde Eylül ayının 16’sında Cenova’da ölmüştür. Skrofuloz bahsinde ortaya atmış olduğu buluşlar ve çalışmalar bugün önemini tamamen kaybetmiş olmakla beraber, Lugol solüsyonu bu bilginin hatırasını hâlâ dipdiri ayakta tutmaktadır.

Jean Guillaume Auguste Lugol Solusyonu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.